Bývalá šéfka komise americké vlády pro řešení bezdomovectví ve Sněmovně

20. května 2015

Včera se v prostorách Poslanecké sněmovny PČR uskutečnilo setkání poslanců s paní Katharine Gale. Jako členka Výboru pro sociální politiku jsem toto setkání pořádala.

Katharine Gale má více než dvacetiletou praxi v oblasti bezdomovectví, bydlení a městského plánování. V roce 2013 vedla mezirezortní komisi pro řešení bezdomovectví americké federální vlády. V posledních letech pomáhá samosprávám a neziskovým organizacím zavádět inovativní praxe pro ukončování bezdomovectví.

Paní Gale přijela do České republiky na pozvání sociologa Štěpána Ripky, předsedy Platformy pro sociální bydlení, který se setkání také účastnil. Během svého pobytu se bude vzácný host podílet na přípravě strategie ukončování bezdomovectví rodin s dětmi ve městě Brně a pilotního projektu Rapid Rehousing.

Setkání proběhlo v příjemném, neformálním duchu a v diskuzi, která následovala po krátké přednášce, padlo množství zajímavých dotazů a inspirativních odpovědí. Všem děkuji za účast.

Blogy