Zdroje tu jsou!

15. dubna 2016

Je tomu zhruba 14 let, kdy tuto větu pronesl náš bývalý předseda a premiér Vladimír Špidla. Doba nám pak ukazuje, o jak pravdivý výrok ve světle současného dění jde.

Kauza tzv. Panama Papers představuje únik cca 11,5 milionu tajných dokumentů, které přináší informace o 214 tisících tzv. offshorových společností, jež jsou zákazníky panamské korporátní firmy Mossack Fonseca.

Dokumenty ve svém celku poukazují na snahu bohatých a často i mocných lidí ukrýt informace o vlastním bohatství v rámci „daňových rájů". Samotnou podstatou této kauzy je pak fakt, jaký problém pro jednotlivé domácí ekonomiky přináší existence těchto tzv. ostrůvků daňové svobody. V současné době se tento problém týká více než 13 tisíc českých firem, které jsou registrovány v zahraničí – nejčastěji v Nizozemí, na Kypru, či v anonymnějších destinacích jako jsou Seychely, Malta, Belize apod.

Podle kritických zdrojů na základě těchto registrací přichází Česká republika každoročně o více než 50 miliard Kč.
Ovšem to je jen část prostředků, o které bychom se měli v blízké budoucnosti více zajímat. Kromě problematiky úniků daňových zdrojů do daňových rájů vykazuje Česká republika také dlouhodobě relativně vysokou úroveň odlivu výnosů z přímých zahraničních investic.

Zatímco v roce 1993 odplynulo ve formě dividend do zahraničí v čistém jen několik desítek milionů korun, v roce 2000 hlásily podniky už více než 10 mld. Kč. Tím jak přímé zahraniční investice v průběhu let přibývaly, logicky narůstala i částka, jejímž prostřednictvím vlastníci stahovali finance zpět do svých mateřských firem, a to právě prostřednictvím dividend. V roce 2015 se pak tato částka vyšplhala až na 285 mld. Kč (o rok předtím to bylo 214 mld. Kč).

V rámci snahy o vyšší výběr daní se strany současné vládní koalice zavázaly ve svém programovém prohlášení k přijmutí všech nezbytných opatření, které povedou ke zlepšení efektivity jejich výběru. I díky tomuto závazku dochází k posilování finanční správy, parlamentem prochází návrh zákona o prokazování původu majetku, dlouhodobě je připravován centrální registr účtů, v roce 2014 byla oficiálně zahájena činnost tvz. Kobry atd.

Otázkou však zůstává, jak se postavit k vysokému odlivu dividend do zahraničí. Zde se koalice zavázala, že v případě nedostatečného financování vládních závazků zváží zavedení tzv. sektorové daně.

V současné době začíná debata nad rozpočtem pro rok 2016. Je tedy na pořadu dne zabývat se případnými dodatečnými zdroji pro plnění slíbených závazků. Musíme si však nejprve ujasnit, zda je necháme dobrovolně odtéct z České republiky pryč, a nebo se o ně s námi korporace formou vyššího zdanění podělí. Můj pohled na věc je jasný. Zdroje tu jsou, pojďme si pro ně sáhnout.

Blogy