Zdraví něco stojí a na severu se šetří

Ústecký kraj potřebuje miliardy korun. Nejen na investice do takových provozů, které přinesou zaměstnancům lepší platy. Ještě důležitější jsou nové peníze do zdraví obyvatel našeho regionu.

Jsem lékař, čili věci kolem zdraví prožívám jaksi s větší urputností. Většina lidí se tím začne zabývat, až když je opravdu ouvej. O to pozorněji – prosím – čtěte tato čísla. Nebude jich mnoho, ale jsou vážná.

Jde o data Českého statistického úřadu o tak zvané naději dožití. Tak podle nich se chlapeček narozený v posledních dvou letech v Ústeckém kraji může těšit na 73,9 let života a holčička na 79,6 let. Že vám ta čísla připadají nějaká nízká? Tak to jste v obraze. Kdyby se chlapeček narodil v Praze, dožije se pravděpodobně 77,7 roku a holčička 82,6 roku. Jinými slovy – život obyvatel našeho regionu bude v průměru o 3 až 4 roky kratší než život Pražáka. Hlavní město je na tom v tomto srovnání nejlépe, ale jak u mužů, tak i u žen je na tom náš region nejhůře v celé zemi. Jediní, s kým se o poslední post „pereme", jsou obyvatelé Ostravska. Že to není fér? Jasně, že není. Ani trochu.

Můžeme se na to podívat i z jiného pohledu. Představte si, že je vám 65 let a žijete někde v Ústí nad Labem nebo v Chomutově. Když budete muž, čeká vás pravděpodobně 14,9 let života, pokud jste žena, tak rovných osmnáct let. A zase. Když se na věc podívá stejně Pražák, má před sebou 17,2 roku. A žena z hlavního města 20,2 roku.

Mohl bych vás podobnými čísly zavalit, třeba podobně „vedeme" v počtu úmrtí za rok na 100 tisíc obyvatel. A tak dále.
Ale tady nejde o vědeckou studii, tady se pojďme bavit o tom, co s tím.

Značný vliv má zcela jistě životní prostředí, ale jeho zlepšení v posledních dvaceti letech je zásadní. A například ve srovnání s Prahou je úroveň naprosté většiny parametrů již poměrně dlouho podobná. Zcela jistě potřebujeme nové investice do ekologických opatření, ale zjevně to není klíčový důvod kratšího věku.

Navíc například v Karlovarském kraji (alespoň v jeho většině) je kvalita životní prostředí dobrá – a přesto je tento kraj také mezi těmi, kde věk dožití není nijak přesvědčivý. Zjednodušeně řečeno by v případě klíčového vlivu čistoty ovzduší a přírody celkově měl mít nejlepší data Jihočeský kraj. A nemá. Ve srovnání s řadou jiných také zaostává.

Není tedy možné, že by hlavním důvodem byla dostupnost a kvalita lékařské péče?

A to již vypadá zajímavě – tentokrát mám čísla z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Jde o data za rok 2015.

Ústecký kraj má nejnižší počet lékařů na tisíc obyvatel z celé země. Pokud tedy nepočítáme střední Čechy, ale ty jsou v této statistice v podstatě součástí Prahy. A v té je na tisíc obyvatel dvojnásobný počet lékařů než v Ústeckém kraji. Když to zjednoduším, tak oproti průměru celé České republiky je u nás na tisíc obyvatel o téměř jednoho celého lékaře s plným úvazkem méně. To musí být nutně vidět. A asi nebude náhoda, že sousedé v Karlovarském kraji jsou na tom sice lépe, ale nikoliv zase tak zásadně.

Takže ano – neseme si jistě ekologickou zátěž z minulosti, ale zdá se, že podstatnější v kvalitě našich životů je fakt, že k lékaři máme podstatně dál, než šťastnější spoluobčané z jiných regionů.
To si žádá jasnou a rychlou nápravu.
A tato náprava musí začít u financování. Proto potřebuje Ústecký kraj nové miliardy korun investované do zdraví obyvatel kraje. Do lékařů, do moderního vybavení, do prevence, do zajištění dostupnosti péče.

Já totiž vím, že moji kolegové v Ústí, Chomutově či třeba v Mostu nejsou o nic horší než lékaři jinde, neléčí s o nic menším zájmem o pacienty, dělají svoji práci tak kvalitně, jak to jde. Ale jestliže je v kraji o jednoho lékaře méně na tisíc obyvatel, tak v podstatě není „o čem mluvit". Obyvatelé prostě mají méně dostupnou lékařskou péči. A to je třeba připočítat také skutečnost, že v míře přístrojového vybavení to u nás také není nijak skvělé.

Blogy