Zatáhne ZIP smog na Spořilově?

7. prosince 2017

Není to tak dávno, co jsem obdržela dopis od náměstka primátorky Petra Dolínka (mimochodem další z mojí obsáhlé korespondence s náměstky pražského primátora pro dopravu). Informoval mě o zákazu vjezdu kamionů na Jižní a Štěrboholskou spojku a také na Spořilov od podzimu 2017 (vlastní termín však není znám) a také o výstavbě protihlukových stěn v oblasti Spořilova.

Problematikou dopravy na Spořilově se jako senátorka za Prahu 4 zabývám nejméně 5 let. Spolupracuji s občanskými organizacemi (např. SOS Spořilov, Zdravý Spořilov), komunikuji s radnicí Prahy 4 i s magistrátem hl. m. Prahy. Někdy se však nemohu zbavit dojmu (i přes různá dílčí opatření), že se ze „Spořilova" stává nikdy nekončící příběh. Vždyť první dokumenty v mých šanonech s názvem Spořilov se datují léty 2012/2013!

Za tu dobu padaly různé návrhy a opatření, jak situaci řešit, ale v podstatě se nic nezměnilo na tom, že Spořilov je jednou nejznečistěnějších lokalit v republice. Problém spatřuji v tom, že se v podstatě zatím řeší jen snížení hladiny hluku (např. omezením povolené rychlosti), nikoliv znečištění ovzduší. Přitom například z práce vědců z Ústavu experimentální medicíny AV a Přírodovědecké fakulty UK vyplývá, že zdraví obyvatel ohrožují ultrajemné aerosolové částice. A platné limity jejich povolené koncentrace jsou na Spořilově výrazně překračovány. Navíc není důležitá jen velikost těchto částic, ale i jejich složení. Především u dětí se tak nezanedbatelně zvýšilo riziko onemocnění dýchacích cest (bronchitis, astma), u dospělých pak také kardiovaskulárních a nádorových onemocnění.

Spořilov je jednou mých jednoznačných priorit. Chápu však, že v Praze existují další dopravní problémy, které je potřeba řešit (a mnohé z nich, jako například dostavba pražského okruhu mezi Běchovicemi a D1, by určitě odlehčily také Spořilovu). Vítám tedy všechny kroky, které budou směřovat k radikálnímu zlepšení situace v této čtvrti. Světlem na konci tunelu by mohl být paradoxně tunel. Na podzim byla představena konkrétní vize nazvaná Zelený Zip pro Spořilov. Je to nesporně zajímavý a jistě i přínosný projekt. Jsem však reálnou optimistkou. Chápu, že každý projekt má časové limity, ovlivněné mj. legislativou nebo financemi, nicméně se obávám, aby se ZIP nestal příliš vzdálenou budoucností. Za předpokladu (a ten se z různých důvodů nemusí naplnit) zdárného průběhu přípravy a získání potřebných povolení BY stavební práce měly začít v roce 2020 až 2021 s tím, že vlastní realizace by měla trvat 3 až roky.

Otázkou – zatím nezodpovězenou – zůstává financování. Praha 4 chce od vlády 4 miliardy Kč. Dostane je? A kdy? A navíc – na podzim 2018 budou komunální volby. Přijme nová politická reprezentace ať už Prahy 4 nebo Velké radnice projekt Zelený Zip pro Spořilov za svůj? Nedostanou před tímto záměrem přednost jiné dopravní projekty, například Radlická radiála. Chtělo by se mi věřit, že zastupitelé za ČSSD podpoří všechna opatření, která povedou k zásadnímu zlepšení životního prostředí na Spořilově.

Otázka, zda ZIP zatáhne smog (a nejen smog) na Spořilově je tedy svým způsobem na místě. Chtělo by se mi zároveň věřit, že dlouhodobá snaha občanských organizací a dalších lidí nepřijde vniveč a situace se v této pražské čtvrti se konečně zlepší, byť světlo na konci tunelu je stále ještě dost vzdálené. Určitě budu další vývoj aktivně sledovat. A nejen jako senátorka, ale také jako lékařka, která velmi dobře ví, jaký negativní dopad má stávající situace na zdraví obyvatel všech věkových kategorií.

Senátorka prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., volební obvod Praha 4

Blogy