Základ politiky současné české vlády

5. září 2010

To co spojuje současnou vládní koalici ODS, TOP 09 a VV je politika neoliberalismu, založená na snižování podílu veřejných financí a dostupnosti veřejných služeb. Tato politika, která zavinila finanční krizi v USA a současnou světovou hospodářskou recesi, zneužila strach lidí z blízké budoucnosti a prosadila politiku škrtů i snížení daňových příjmů.

Je jasné, že tak jako ostatní státy EU, tak ČR se bez úsporných opatření neobejde. Na straně druhé by však tato úsporná opatření neměla jít proti růstu HDP a neměla by omezovat ekonomický rozvoj země či zvyšování životní úrovně našich občanů. Ministr Kalousek v letech 2007 až 2009 způsobil svými návrhy zákonů daňové ztráty ve výši téměř 90 miliard korun ročně a tím zrychlil ekonomické problémy země.

Současná Nečasova vláda si dala za cíl snížit ekonomickou roli státu ve veřejných službách, omezit daňovou solidaritu a snížit ochranu zaměstnanců. To vše v zájmu zaměstnavatelů a nadnárodních společností. Největším problémem je skutečnost, že tíži budoucích reforem má nést na svých bedrech střední třída. A pokud zchudne, pak zchudne celý stát.

Nečasova vláda není vládou nějaké rozpočtové zodpovědnosti, ale vládou národní chudoby, do které nás svojí neoliberální politikou zažene. Jde tudíž o trvalý spor o směřování a charakter naší společnosti. Sociální demokracie není stranou sociálních dávek, ale stranou zaměstnanosti, protože si uvědomuje, že bez usilovné práce většiny spojené s vysokou mírou daňové solidarity se bohatý stát vytvořit nedá. Stát musí investovat do nemocnic, škol, památek, dopravní infrastruktury, do výzkumu a vývoje a do životního prostředí. Dostupnost a kvalita veřejných služeb, tak jako spravedlivá odměna za vykonanou práci, jsou kritérii hodnocení kvality života a míry bohatství toho kterého národa.

Politika české pravicové koalice jde opačným směrem, kdy hodlá snížit náklady práce a přeměnit solidární stát na stát nesolidární, ve kterém malá většina bohatých bude ještě bohatších na úkor většiny obyvatel, žijících ze své, již dnes špatně placené práce. Zhoršení dostupnosti a privatizace veřejných služeb povede ke zhoršení životního standartu většiny domácností. A poroste i míra chudoby v zemi, zvýší se kriminalita a agresivita ve společnosti.

ČSSD nabízí úplně jinou cestu společnosti. Cestu silného státu a kvalitních a dostupných služeb. Cesta ke zvyšování životní úrovně totiž nevede přes snižování daní, ale v posílení investic do oblasti veřejných služeb, které potáhnou hospodářský růst země a udrží kvalitu života drtivé většině obyvatel České republiky.

Blogy