Zahájení volební kampaně na severním Plzeňsku

28. srpna 2012

Dne 25.8.2012 jsem se na pozvání pana starosty z České Břízy zúčastnila spolu s volební manažerkou Mgr.Ilonou Samcovou a tajemnicí OVV Plzeň – sever s Radkou Radlingerovou, a samozřejmě s kolegou Františkem Jiravou a přítelem Karlem Langem, otevření velmi zdařilé rekonstrukce mateřské školky. Původně o mateřskou školu šlo, ale v porevolučních letech, kdy se nepočítalo s velkým omlazováním naší populace, byla školka zrušena. Budova byla pronajata soukromému provozovateli, který svoji výrobní činnost pro neuspokojivý odbyt po jisté době ukončil.

V nedávné době bylo však zastupitelstvo obce osloveno s požadavkem na znovuotevření školky, poněvadž při  počtu 540 obyvatel se ukázala potřeba umístění kolem 25 dětí, a to není málo. Zastupitelstvo spolu s panem starostou  prožívalo určité dilema – zda hned vyhovět uvedenému pochopitelnému požadavku anebo dát přednost opravě komunikaci v obci. Zvítězil však zdravý rozum a jistá předvídavost. Vždyť v případě, že dítě bude umístěno do mateřské školky, kde se bude oddávat hrám, dovednostem i poznávání nových skutečností v kolektivu jiných dětí, bude mít zajištěné stravování a dokonalý dozor – to je přece klíčový přínos pro prosperitu mladé rodiny. Žena – matka se bude moci uplatnit ve svém povolání, dosáhne žádoucí seberealizace a ještě přinese finanční vklad pro zajištění potřeb všech rodinných příslušníků. Nepochybně se zvýší životní úroveň i pohoda v dané rodině. 

Rekonstrukce školky se mimořádně vydařila, i když její počáteční stav nebyl, mírně řečeno, ideální. Podařilo se  školku vybavit i  bezvadným nábytkem z rukou zkušeného truhláře, se zaoblenými hranami, zkrátka sice bytelný, ale tzv. bezúrazový. Sociální zařízení stojí za fotografii : umyvadla a WC mísy mi připomněly pohádku o sedmi trpaslíčcích…V prostorné herně, jejíž rozsah lze různě modifikovat, byly už nějaké hračky, včetně plyšáků, ale i větších objektů.

Zahrada prodělala základní úpravu a byla oseta novou trávou, zjevně již udržovanou. A samozřejmě plachtou  přikryté pískoviště. Vyslechla jsem i plány paní ředitelky a paní učitelky, jak si zvelebí podlouhlý záhonek při plotu, jak udělají z části okrasnou skalku s trvalkami a jak založí bylinkovou zahrádku, kde si děti budou pěstovat různé bylinky pro použití v kuchyni.

Všem přítomným, samozřejmě dětem i jejich rodičům a prarodičům, zářily oči. Povedlo se ! A přitom náklady ve výši necelé 3 milióny Kč jsou při všech provedených inovacích objektu minimální, a to hlavně v porovnání s jinými rekonstrukcemi v bližším i vzdálenějším okolí. Když paní učitelka Švarcová omlouvala, že zatím nemají žádnou výzdobu na zdech, hodil se i můj dárek : háčkovaný motýl vlastní výroby v rámečku.

Paní ředitelka nám zase vyprávěla o tom, že kdysi koupila „kroniku“, kterou dlouho hledala v domácím archivu, aby konečně nabyla svého uplatnění. Byla ještě nepopsaná, a tak místo svého škrabopisu jsem na první stránku vložila dopis, který jsem měla k dárku připravený…. 

Myslím, že by obec zasloužila, aby kraj přispěl na onu odloženou rekonstrukci komunikace. Slíbila jsem panu starostovi, že oslovím pana hejtmana a radní s příslušnou kompetencí, aby potřebnou dotaci obec Česká Bříza  obdržela. Aby ji dostali z několika důvodů : že racionálně rozhodují dle vůle občanů, ale přitom nechtějí pomíjet ani jiné potřeby, které byly dočasně odloženy. Že jsou však také potřebné, a to pro zajištění bezpečnosti dětí, všech občanů a nakonec i s ohledem na jejich motorová vozidla, která také nesmí dlouho trpět, to je všem jasné….

Bylo to vydařené radostné odpoledne. A stačilo jenom moje písemné oznámení panu starostovi Ing.Pavlu Jirkovi, že kandiduji ve volebním okrsku č. 8 do letošních senátních voleb. Následovalo srdečné pozvání, stejně srdečné přivítání a darování nádherné kytice, ozdobené jakoby diamanty….Nejcennější však byla opravdová radost všech, že se záslužné dílo podařilo ! A co se týče mé osoby – zažila jsem se svými přáteli a pomocníky zdárný výšlap do letošní volební kampaně ! Nemohu předvídat, jak senátní volba dopadne. Jsem si však jistá, že v České Bříze už jsme vyhráli v jistém ohledu všichni ! A za to vřelé díky!

Blogy