Z posleneckého deníčku III – máme, co jsme chtěli?

23. března 2011

V nedávné době mne velice zklamaly dvě skutečnosti. Jednak v jakémsi průzkumu prestiže profesí jsme skončili my poslanci na předposledním místě. Za nimi byla již jenom uklízečka. Nu a není rovněž tak dávno doba, kdy se nám novináři i voliči škodolibě posmívali. Vždyť my „pitomci“, právě pod jistým tlakem zmíněných médií i veřejnosti, si dobrovolně snížili mzdy o celou pětinu! Jak nám pak věřit, že?

Nu co, takový je život a jede se dál. Nastala doba slibovaných reforem. Reforem, po kterých se léta volalo, hovořilo, psalo. Rozumím tomu. Ostatně i proto poslední volby do poslanecké sněmovny dopadly jak dopadly. Důvěru dostali hlavně ti, kteří mj. slibovali, že reformy provedou, leč daně, narozdíl od oranžových, zvedat nebudou! Co vše naslibovaly jisté Věci prodejné, to by vydalo na samostatnou kapitolu. Obávám se, že ani slovo „populismus“ neobsáhne vše, co tato nová firma, spíše než strana, vykřikovala a následně prokázala.

V úvodu činnosti nové sněmovny se v rámci velkých nadějí ústy čelných představitelů koaliční, rozhodně nikoliv svaté trojice, prohlašovalo, že zásadní reformy budou projednávány s demokratickou opozicí. Máme zde prozatím reformu důchodovou a kupodivu se tak zatím nestalo. Asi nejsme demokratická opozice. Uznávám, bylo by to i trochu zbytečné – dohoda na takovéto podobě je stejně nemožná. Reforma postavená pouze na zvýšení DPH není reformou, jen pouhým dalším a jistě ne posledním zdražením. Je sice dobře, že si to veřejnost uvědomuje. Pozdě, ale přece. Dokonce ještě nedávno před řeckou cestou varující páni šéfredaktoři renomovaných deníků hartusí, že DPH i z novin bude vyšší. Proč se nám ale záměry vlády, byť se stále měnící, zdají nespravedlivé? Jsou možná velice „spravedlivé“!!! Dovolím si vysvětlil, z jakého pohledu. Obecně řečeno, každý občan, bez ohledu na své příjmy, potřebuje kupř. ke snídani vejce, 2 rohlíky, marmeládu, čaj či kávu. Cukr raději vynechávám. „Brusel“ zasáhl, produkce v ČR zlikvidována a dovážíme si jej. Pravda, dražší. Taky si musíme v zimě zatopit, rozsvítit, občas se vykoupat, event. koupit berle. Nejen díky rostoucí ceně benzínu jsou ti méně majetní závislí na MHD. Kdo studuje, potřebuje knihy, časopisy, internet. S výjimkou bezdomovců i pořídit byt. A takhle žije mládež, střední generace, senioři. Jistě i bohatí, ti však většinou bez potřeby MHD. Každý tedy zaplatí rovným dílem. Nezapomínejme totiž, že kaviár, humr, koňak, doutník, golfové náčiní a mercedes jsou již nyní ve zvýšené sazbě DPH. Možná v rámci „spravedlnosti“ se vyšší sazba nakonec sníží. Bude to nutné. Jak zaznělo z jistých ctihodných pravicových úst ve sněmovně – nemůžeme přece trestat vyššími daněmi ty úspěšné. A v českém pojetí je úspěšný očividně synonymem slova bohatý. Naše trojkoalice vůbec neskrývá, že se stala vládou právě těch nejmajetnějších. Nic proti nim, je-li bohatství původu čistého. Střední třída však ve své životní úrovni klesá. Voliči si mohou zapět dávno zapadlou píseň – „teď už máme, co jsme chtěli“! Ale jak vidím četné veřejné protesty, dopisy a petice, že by nechtěli? A bude hůř. Reforma školství a možné školné. Reforma zdravotnictví a možné zvýšení poplatků i spoluúčasti. Povodňová daň, daň z podzemních vod, daně spotřební, mýtné – proč jenom pro náklaďáky?………. Ale aby nešlo o šíření poplašné zprávy. Třeba progresivní zdanění nebude. Rovněž zdanění zisku z akcií. Taky proč, jsou-li mnohdy tak „průhledně“ anonymní. No a ani nemusíte prokázat původ svého majetku nad 20.000.000 Kč. Získáte-li jej. Co si prostý občan může přát více.

Ještě mi dovolte malou poznámku k tzv. třetímu pilíři zamýšlené důchodové reformy - penzijním fondům. Přiznávám, že v rámci občanské zodpovědnosti, jsem si již před mnoha lety penzijní připojištění založil a poctivě jej platím. Jedná se o poměrně renomovaný fond, kde je dle výroční zprávy podepsané jedním z bývalých ministrů financí skoro půl miliónu klientů. Za loňský rok byly naše vklady zúročeny v horentní výši 0,1%!!!! A to je většina investic fondu v údajně nejjistější oblasti – státních dluhopisech. Získal jsem tak za rok skoro necelých 200 Kč navíc. Jak fascinující. Mít své finance na běžném spořícím účtu – zisk by byl „pouze“ cca 15-17x vyšší! Už se svého stáří vůbec nebojím. Je jenom škoda, že zřejmě tento třetí pilíř nebude povinný. Přibylo by rázem několik tzv. „úspěšných“ navíc. Těch, co fondy vlastní a řídí. A o tom to přeci je. Nebo se mýlím?

Nuže vraťme se k úvodu. Lehce šokovaná veřejnost, experti, média i pan prezident z formy tzv. důchodové reformy by se neměli moc posmívat politikům, že si dobrovolně snížili své platy a pak naříkají. Oni jako voliči svým způsobem udělali totéž. Dále mne od lidu obyčejného – s veškerou úctou k tomuto označení - mrzí, že ve zmíněném průzkumu vážností profesí dal politiky, které si sám zvolil, na předposlední místo.To se mne opravdu, ale opravdu velice dotklo. Cožpak jsme skutečně národ takových bordelářů, který si neváží svých uklízeček? Ty si dle mého soudu poslední místo vůbec nezaslouží.

Nechcete na tom všem něco změnit?

Blogy