Z čeho mám břicha bolení ...

30. ledna 2018

Mám už měsíce břicha bolení z toho, jak zbytečně byla pokažena volební kampaň při volbách do poslanecké sněmovny. Ta propast mezi excelentními výsledky soc. dem. vlády a volebním výsledkem je fakt strašidelná. Šlo jen o to, vytvořit jednoduchý letáček, který by transparentním způsobem ukázal na skvělé úspěchy sociálně demokratické vlády. Nikdo - bohužel a skutečně nikdo! - tuto jednoduchou a důležitou informaci voličům nedal. Odkud to pak měli vědět?

Samozřejmě, že voliči nečtou volební program ČSSD. Jak říkám, šlo o jednoduchý letáček, který by dostali voliči do schránky, či o pár jednoduchých inzerátů v hlavních médiích. Opakovaně jsem na to upozorňoval v projevech na ÚVV a na sjezdu ČSSD, rovněž jsem na to upozorňoval v blogu, nedostalo se mi však odpovědi. Mé impulsy byly ignorovány. Červnové UVV mělo na programu diskuzi k volebnímu programu, přihlásil jsem se, avšak žádná diskuze se pak nekonala. Je to i moje vina: měl jsem iniciovat povstání angažovaných členů, že vyžadujeme alespoň minimální diskuzi o volební kampani.

Heslo ,,Válku levné práci" bylo nejasné, emocionálně negativní a ekonomicky chybné. Proti komu měla být vedena válka? Proti těm několika málo úspěšným českým podnikatelům? Či proti zahraničním investorům, kteří riskovali investicemi v labilní postkomunistické zemi, v naději, že to vyjde? Slovo ,,válka" má kromě toho v sobě negativní emoci. A ,,levná práce" je makroekonomicky nesprávně. Máme nejvyšší mzdy ze všech postkomunistických zemí. (S výjimkou východního Německa, kam přiteklo ze západu víc než 1 mio. Kč subvencí na hlavu, a přesto mají oproti nám dvojnásobnou nezaměstnanost a na Západ odešly 3 mio. mladých). A pouze s postkomunistickými zeměmi se můžeme reálně srovnávat. U nás komunisté 40 roků ruinovali hospodářství, zatímco na Západě Německa a v Rakousku ekonomika kvetla, prožívali hospodářský zázrak. A to se nedá napravit za pouhých 20 let, to je věc generací.

Soc. dem. měla naopak zdůraznit, jak za její vlády rekordním tempem rostly platy i hospodářství, a že porostou i nadále, pokud Soc. dem. uspěje ve volbách. Měla pochválit koaliční partnery. Voliči nemají rádi rozhádané partaje. Věčně opakované zdůrazňování konfliktů s Babišem bylo pro ČSSD největší metlou.

Možná by se takovéto či podobné letáčky, jaké jsem navrhoval, mohly použít v příštích krajských volbách. Dále – jak to mělo asi vypadat: viz příloha

Blogy