Vyjádření k aktuálnímu vývoji vyjednávání Evropského aktu přístupnosti

3. října 2018

V úterý 2. října proběhlo další třístranné jednání, tzv. trialog, mezi Evropským parlamentem, členskými státy zastoupenými rakouskými vyjednavači a Evropskou komisí o výsledné podobě směrnice označované jako Evropský akt přístupnosti.

Ve stručnosti se jedná o požadavky, které mají splňovat některé druhy zboží a služeb v EU pro osoby s postižením (ale nejen je). Jedná se již o šestý trialog v pořadí. Ani dnes jsme ještě nedospěli k celkové dohodě, i když se v některých bodech naše stanoviska přiblížila a podařilo se u nich dospět k politickému kompromisu.

Jako členka vyjednávacího týmu Evropského parlamentu a stínová zpravodajka za skupinu sociálních demokratů však musím přiznat, že bych ráda viděla trochu větší snahu na straně členských států (Českou republiku zastupuje Ministerstvo průmyslu a obchodu) vnímat za touto směrnicí v prvé řadě pomoc a usnadnění života konkrétních lidí. Dohoda se rodí, bohužel, mnohem tíže, než by si tato dlouho očekávaná legislativa zasloužila.

 

 

Blogy