Vládní škrty počet bezdomovců nesníží

18. září 2012

Český statistický úřad vůbec poprvé sečetl počty lidí bez domova. Je to chvályhodný počin, bohužel prozatím známe počty pouze těch, kteří využívají azylových domů, domů na půl cesty, nocleháren či nízkoprahových centrech. Jedná se o 11 a půl tisíce lidí – počet může být podle odborných odhad ale až třikrát vyšší, pokud se budou počítat všichni.

Typickým a “klasickým” bezdomovcem je muž, což není nijak překvapující. Nicméně se v tomto sčítání objevilo 400 dětí, žijících se svými matkami. V dnešní době škrtů by ale bylo stěžejní zjistit také například, kolik celých rodin či jen matek s dětmi živoří na předražených ubytovnách se společným sociálním zařízením (“komerční” ubytovny do sčítání zahrnuty nebyly). Rodiny s dětmi jsou dnes těmi, které jsou nejvíce ohroženy chudobou. Zjistit, jak na tom ty nejchudší z nich jsou, je zcela zásadní.

Zároveň je také nezbytně nutné sečíst co nejpřesněji všechny bezdomovce. Tato vláda omezuje mimo jiné sociální služby – míst v azylových domech a domech na půl cesty se nedostává již dnes, a lze očekávat, že situace se v příštím roce zhorší. Zákon o sociálním bydlení je zároveň v nedohlednu. Premiér Nečas a jeho vláda by si konečně měli uvědomit, že škrty v sociální oblasti nikomu nepomohou.

Blogy