J. Hamáček: Vládní program je levicový

29. května 2018

Do programu vlády s hnutím ANO jsme prosadili nemocenskou od prvního dne, vyšší rodičovský příspěvek, zálohované výživné, budou se stavět nájemní byty a nezvýší se spoluúčast pacientů. Pokud ČSSD do vlády nepůjde, vše spadne pod stůl.

Chceme-li seriózně diskutovat s veřejností, našimi voliči a samozřejmě i se samotný- mi členy strany o vstupu sociální demokracie do vlády, je třeba se primárně soustředit na program a naše priority.

Obecně se vždy mělo za to, že smyslem a povinností každé politické strany je maximálně usilovat o prosazování jejího programu. Na tom se nemění nic ani dnes. O to víc je důležité, aby se současná debata nesmrskla na to, kdo má být ministrem čeho. Zároveň nesmí ČSSD vyměnit své dlouhodobé programové priority za boj proti jednomu politikovi. Program Antibabiš nechme Kalouskově TOP 09, která často nemá voličům co jiného nabídnout. Sociální demokracie je stranou hodnot, idejí a jasné- ho dlouhodobého politického programu. Ten se musíme snažit maximálně prosazovat na všech úrovních správy naší země bez ohledu na to, jsme-li zrovna vítězi voleb, nebo mezi poraženými.

Proto jsme na začátku jednání s hnutím ANO položili na stůl programové priority ČSSD, ne personálie, ale program a změny, které chceme prosadit. Jasně jsme deklarovali, že pokud vládní prohlášení nebude odrážet zásadním způsobem náš program, není debata o počtu ministerstev či jménech vůbec na pořadu dne. Hnutí ANO se zalíbilo, že nemusí v jednobarevné vládě v demisi dělat kompromisy.

Je proto nesporným úspěchem, že se vyjednávacímu týmu sociální demokracie podařilo prosadit proplácení nemocenské hned od prvního dne nemoci ve výši 60 % mzdy. Přes zásadní nesouhlas Andreje Babiše jsme prosadili navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun na dítě. To by mělo zásadním způsobem pomoci mladým rodinám s dětmi. Chceme, aby se mladí lidé nemuseli při rozhodování, jak velkou rodinu založí, řídit čistě svou osobní ekonomickou situací. Případná koaliční vláda se také zavazuje řešit otázku zálohovaného výživného, kdy druhý rodič výživné řádně neplatí. Vládní prohlášení obsahuje jednu z priorit ČSSD ve zdravotnictví – záruku, že vláda nezvýší spoluúčast pacientů. Vláda, ve které by případně usedla ČSSD, se zaváže k podpoře masivní výstavby nájemních bytů.

Bez nás potřební prohrají

Je zjevné, že tyto programové ústupky nenese hnutí ANO lehce, a pokud se ČSSD rozhodne vládní odpovědnost nepřijmout, může se snadno stát, že tyto naše programové priority spadnou pod stůl. Mezi poražené posledních voleb se tak zařadí mladé rodiny s dětmi, matky samoživitelky, lidé nemocní a závislí na lékařské péči.

Spolu s prosazením našich programových priorit ČSSD trvala na obsazení ministerstva práce a sociálních věcí. Vlády ČSSD vždy zvyšovaly důchody. Naše účast ve vládní koalici a obsazení MPSV ministrem ze sociální demokracie je garancí spravedlivých důchodů a jejich pravidelné valorizace. Prosazovat solidární politiku a hájit sociální stát pro ty, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají šanci se z ní dostat, může ministr práce a sociálních věcí za ČSSD mnohem efektněji než sebevětší opoziční strana.

Vedle priorit v sociální oblasti, valorizací důchodů nebo nezvyšování spoluúčasti ve zdravotnictví jsme prosazovali trvalé zlepšení života na venkově a v menších městech. Musíme zabránit vylidňování venkova. Tam může sehrát důležitou úlohu ministerstvo vnitra skrze zachování dostupnosti služeb České pošty. Je nutné, aby ministerstvo zemědělství pod vedením ČSSD přišlo s plánem podpory a rozvoje života lidí na venkově. Jeho úloha nesmí být primárně řešení dotací pro velkochovy a velké farmy. Zástupci ČSSD v Evropském parlamentu dlouhodobě bojují za stejnou kvalitu potravin v zemích EU. Prioritou ČSSD na ministerstvu zemědělství tak je na jejich práci navázat na národní úrovni, podporovat domácí výrobce a zajistit stejnou kvalitu potravin, jako mají občané v západních zemích EU.

ČSSD ve vyjednávání tvrdě prosazovala své programové priority. Když hnutí ANO nebylo ochotné ustoupit, jednání jsme ukončili. K jednacímu stolu jsme se vrátili, když ANO přehodnotilo přístup k našim programovým požadavkům. I z toho je patrné, že ČSSD je dnes jiná. Poučili jsme se z vládnutí s hnutím ANO. Řešením našich minulých chyb není odejít do opozice, sedět a čekat, až si na nás volič vzpomene. Pokud se tedy vůbec dozví, že ještě existujeme. Musíme změnit způsob naší každodenní politické práce. Musíme lidem ukázat, co jsme pro ně udělali, jak se jejich životy zlepšují díky našim krokům. Pak se nemusíme bát si sednout do vlády s kýmkoliv.

Ministři ČSSD se v případné vládě s hnutím ANO budou muset soustředit vedle dobrého chodu svých úřadů i na vysvětlování svých kroků a dobré práce veřejnosti. Dnešní politika není jen o poctivé práci, zlepšování života lidí, plnění programu a předvolebních slibů. To jsme v minulé vládě zvládli na výbornou. Předpokladem úspěchu ve volbách je dnes i přímá, soustavná a srozumitelná komunikace s občany. Ministři ČSSD proto budou pravidelně vyjíždět do regionů, kterých se přímo dotýká jejich politika a kroky jejich ministerstev. Ministři musí vnímat místní rozměr a lidský dopad svých rozhodnutí. Jedině takováto změna naší práce nám pomůže lépe vnímat naléhavost problémů a témat důležitých pro občany. Když budeme tohoto schopni, nevidím důvod, proč bychom se měli obávat převzít vládní odpovědnost a umožnit vznik vlády s důvěrou.


Text vyšel v MF Dnes, 29.05.2018

Blogy