Velká výročí a Svátek práce

1. května 2018

Minulý týden jsem na setkání Českomoravské konfederace odborových svazů hovořil o přirozeném spojenectví mezi odbory a sociální demokracií, které nás provází od 19. století. Na našem stranickém sjezdu jsem v den výročí založení české sociální demokracie 7. dubna vyzdvihl skutečný přínos tohoto ideového proudu pro naši společnost, zkrátka 140 let jsme na straně solidarity, svobody a demokracie.

Můžeme si připomínat významná vítezství a zásadní počiny, naši úspěšnou účast v první československé vládě, vítězné volby v roce 1920, moment, kdy druhé vládě předsedal Vlastimil Tusar nebo velké polistopadové volební výhry v roce 1996 či 2002. Máme za sebou, jako každá strana, i prohry a neúspěchy. Mě zejména trápí porážka v posledních sněmovních volbách.

U příležitosti Svátku práce bych rád připomenul ještě jedno výročí, které se vztahuje k sociální demokracii a na které se trochu pozapomnělo. Přitom je nedílnou součástí naší historie.

Před 140 lety zakladatelé naší strany, kteří byli kvůli sociální demokracii po několik následujících let perzekuováni, poukazovali zejména na to, že příčinou bídy a otroctví je vlastnictví výrobních prostředků jedinou třídou. Za minulého režimu se v prostředí politické opozice zrodil manifest 100 let českého socialismu. Signatáři, mezi nimiž byli například Václav Havel, Přemysl Janýr, František Kriegel či Jaroslav Šabata, připomenuli, že ani po sto letech nemáme svobodné volby, nezávislost soudů, zato máme cenzuru či trest smrti v právním řádu. Autoři manifestu rovněž konstatovali, že „v Břevnovském programu se dále mluví o odstranění veškeré sociální a politické nerovnosti". Tento manifest vznikl před 40 lety, 7. dubna 1978.

Jak je vidět, historickým úkolem sociální demokracie je podpora solidarity a zároveň i obrana před vytvářením sociálních nerovností v české společnosti. Ty totiž mohou vést také k politickým nerovnostem, které mohou být příčinou ohrožení demokracie.

Připomínáme si tedy letos velká výročí sociální demokracie. Zdá se mi proto důležité upozornit na to, abychom byli v plnění svých cílů co nejvíce aktivní. Sociálním demokratem jsem proto, že považuji odstraňování nespravedlnosti a nerovnosti ve společnosti za možná nejdůležitější počin. Ať se to možná někomu zdá jako fráze, právě toto mne motivuje uvažovat o vládní odpovědnosti pro sociální demokracii, neboť by ČSSD mohla vystupovat jako nekompromisní garant politiky sociální spravedlnosti ve vládě.


Jan Hamáček, předseda ČSSD

Blogy