Věci veřejně populární a populistické

18. června 2010

Trojkoaliční vládní projekt ODS, TOP 09 a strany Věci veřejné ještě ani není na papíře stvrzen podpisy lídrů stran, a „Véčkaři“, největší letošní volební překvapení, už jasně ukázali, jakou boudu to na voliče připravili. A ač se v médiích důrazně snaží sami sebe profilovat jako stranu středovou, všechny dosud proklamované body, které by se brzy měly objevit v programovém prohlášení vznikající koaliční vlády, jsou důkazem toho, že VV stojí výrazně vpravo od pomyslného politického středu.

Zřejmě nejviditelněji to zatím ukázalo úterní jednání expertních skupin na oblast vzdělávání. Zástupci všech tří politických subjektů po něm novinářům slavnostně oznámili, že se shodli na nutnosti zavedení školného na vysokých školách ve výši až 20 tisíc korun za rok studia na univerzitě. Rozuměj: Věci veřejné, které deklarují hned v úvodu svého programu pro školství a sport, že „kvalitní vzdělání národa je pro celkový rozvoj demokratické společnosti naprosto zásadní“ nyní podporují návrh, podle kterého student zaplatí v případě nejkratšího bakalářského studia za vysokoškolské vzdělání 60 tisíc korun a čím více bude usilovat o další prohlubování svých znalostí v oboru, který si pro studium vybral, tím se bude částka, kterou musí do vzdělání investovat, zvyšovat. Tradiční dovětek pravicových politiků o stipendiích pro sociálně slabé studenty je samozřejmě na první pohled lichý. Částka, o které je řeč, je velkou finanční zátěží nejen pro sociálně slabé rodiny, to by pak stipendia musela pobírat polovina studentů. Půjčky, o kterých lídři stran vznikající koalice mluví, jsou v mnoha ohledech problematické. Jde především o dlouhodobý problém absolventů s hledáním dobrého zaměstnání. Ti navíc ve velké míře řeší po dokončení studia další existenční problémy, například bydlení. Která banka půjčí mladému člověku peníze na hypotéku, když bude státu dlužit desítky tisíc korun za své vzdělání?

Naopak předvolební slib Věcí veřejných o zvýšení platů učitelům o 5 tisíc korun měsíčně či stanovení motivačního nástupního platu 20 tisíc korun pro začínající pedagogy se v úterním prohlášení jaksi neobjevil. Právě tyto sliby byly přitom důvodem, proč se řada pedagogů rozhodla VV podpořit a ve volbách jim dala svůj hlas. Musí se nyní cítit podvedeni stejně jako stovky prvovoličů, které nikdo z lídrů této „typicky středové“ strany předem nevaroval, že si v případě jejich volebního úspěchu budou muset studium na vysoké škole zacvakat pěkně ze svého.

Zástupci VV si často stěžují, že je média popisují jako nečitelný politický subjekt. Když se ale zpětně podívám na stranický program pro oblast vzdělávání a porovnám na první pohled populární kroky, které na svých stránkách deklarují učinit, s dosavadními výstupy resortních odborníků rýsující se koalice, nemohu získat jiný dojem, než že chování zástupců Věcí veřejných lze označit pouze za čistě účelové a populistické.

Blogy