Ve stoletém úsilí žen za rovnoprávnost nás čeká ještě spousta práce

8. března 2011

Připomínáme si Mezinárodní den žen, tedy den, který naše generace Husákových dětí chová v paměti jako svátek červených karafiátů, besed s hrdinkami socialistické práce a bujarých večírků našich tatínků a dědečků.

Přesto mi dovolte, abych Vám dnes, 8. března roku 2011, k tomuto svátku poblahopřála.

Osmého března letošního roku vzpomínají všechny ženy světa sto let příběhu o tom, abychom hrály rovnoprávní roli ve společnosti, v zaměstnání a veřejném životě.

Když se roku 1911, Mezinárodní den žen slavil poprvé, neměly naše prababičky pasivní ani aktivní volební právo, nemohly studovat na univerzitách ani zastávat významné funkce ve státní správě. Jediná role, která jim byla přisouzena, byla tradiční role manželek a matek. Většina z nás se této role ochotně ujímá. Mnohé z nás jí i dnes dají přednost před kariérou a jsou rády za to, že mohou být matkou a manželkou na plný úvazek. Avšak dnes, a to je právě výdobytek snah, jejichž zrod si dnes připomínáme, to nemusí být role jediná. Navíc byť při důstojné a významné roli matky a manželky můžeme studovat, volit…

Ani dnes nemůžeme říci, že by byly naplněny všechny ideály, za které ženy minulého století bojovaly. Sice se často a hodně hovoří o odstranění nerovnosti mezi pohlavími, ale my ženy máme často stále za stejnou práci nižší plat než muži. První otázka, na kterou často musíme odpovídat při přijímacím pohovoru, zní: „Máte děti? Kdo se o ně postará v případě nemoci?“. A nejen to - když se sestavují veřejné rozpočty, nejvíce se obvykle škrtá v oblastech, které se dotýkají života žen.

Prioritu tak mají spíše investice do stadionů než do škol a školek či domovů pro seniory a co se týče zastoupení žen ve volených orgánech je u nás situace stále velmi smutná. Proto bychom si měly Mezinárodní den žen stále připomínat.

Musíme si jej připomínat i proto, že se svět stále potýká s diskriminací pramenící z náboženských důvodů, která ženám často odpírá i základní lidskou důstojnost.

A tak oslavme, milé přítelkyně, náš svátek, i když bez karafiátů, zato s našimi nejbližšími, přáteli a kolegy, díky kterým je náš svět, skutečně plnohodnotný. Chápejme proto stoleté úsilí žen za rovné postavení jako oblast, kde na nás ještě čeká obrovské množství práce.

Blogy