V Obranné strategii ČR se odpovědnost i spolehlivost spíše vytrácí

27. září 2012

Vláda ČR včera schválila novou Obrannou strategii ČR (dále OS), která má po deset let nahradit Vojenskou strategii z roku 2008. Přesto, že se tento strategický dokument s názvem „Odpovědný stát a spolehlivý spojenec“ opírá o Bezpečnostní strategii ČR z loňského roku a také bere v úvahu Strategickou koncepci NATO z roku 2010, velmi málo reaguje na dění uvnitř Evropské unie. Zejména opomíná Lisabonskou smlouvu a společnou bezpečnostní a obrannou politiku EU.

Obsahově nová OS neodstraňuje základní nedostatky obranného systému, dlouhodobě kritizované u Vojenské strategie, neřeší strategii obrany v potřebném rozsahu a dokonce hovoří o tématech, která patří spíše do opatření krizového plánování a řízení. Vymezování platnosti OS na deset let nedává smysl, protože dokument by měl být strategický a platný, dokud se nezmění výchozí předpoklady a podmínky. A vzhledem k dynamickému bezpečnostnímu prostředí bude muset dojít k aktualizaci OS jistě dříve.

Zkrácení termínu dokončení OS se odrazil nejen na kvalitě dokumentu, ale jelikož nebyl podroben klasickému připomínkovému řízení, nebyly do něj zařazeny připomínky armády a dokonce nebyly akceptovány významné připomínky ministerstva zahraničních věcí.

Taktéž OS neprojednal před schválením Výbor pro obranu, a to přesto, že si projednání strategie před schválením vládou vyžadoval.

Odpovědnost státu a zejména vlády se opírá o zajištění potřebných zdrojů k naplnění politicko-vojenských ambicí. Jejich oslabení ukazuje na rezignaci současné vládní reprezentace na dlouhodobé závazky vůči svým zahraničním spojencům a také na možnou  zdrojovou, organizační a personální destabilizaci systému zajišťování obrany České republiky. Prostě proto, že vláda nevynakládá dostatečné finanční zdroje pro posilování obranyschopnosti naší země. Důraz na čl.5 Washingtonské smlouvy nemůže dlouhodobě zajistit plnění zákonných povinností vůči občanům země i partnerům z NATO či EU.

Blogy