V Libyi je třeba dodržovat mandát rezorluce OSN

21. března 2011

ČSSD je přesvědčena, že je naší povinností učinit vše, aby se zmenšil počet obětí a omezilo násilí, ke kterému dochází v Libyi.

Vzhledem k tomu, že při současné vojenské akci mezinárodního společenství není jednoznačně stanoveno, jaký je jeho strategický cíl, je bezpodmínečně nutné dodržovat mandát příslušné rezoluce č. 1973 Rady bezpečnosti OSN. Neměli bychom se stát ani okupační silou, ani budovat nějaký budoucí protektorát v Libyi.

Rozhodující roli při řešení situace i vytváření státních struktur musí sehrát Libyjci samotní. Protože není jasné, kdo reprezentuje příští vedení země, je třeba postupovat v úzké spolupráci s Ligou arabských států.

Konflikty v Afghánistánu, Iráku či na Blízkém východě ukazují, že nejobtížnější je právě postkonfliktní období. Evropská unie a NATO by měly proto znovu definovat své cíle, úkoly a způsob komunikace se západním muslimským světem. Naše dosavadní prostředky, evropská politika sousedství, snaha napomoci demokratizaci arabských zemí selhaly. Během tří měsíců se zcela změnila geostrategická situace v celém pásmu severní Afriky. Potřebujeme novou strategii, nový způsob komunikace a pomoci těmto zemím.

Blogy