Úspěch WTO je pro nás důležitý

28. června 2010

Česká republika v průběhu konference v Dohá svým aktivním přístupem významně přispěla k zahájení negociací a to pod silným zorným úhlem vlády ČR, o čemž svědčí i skutečnost, že směrnice pro naše vyjednávače byly zpracovány za úzké spolupráce téměř všech resortů a byly schváleny na úrovni vlády.V pátečních Hospodářských novinách vyšel v rubrice Názory článek Jiřího Macháčka "Svobodný obchod v ohrožení", zamýšlející se nad osudem další liberalizace světového obchodu v případě neúspěchu nadcházejícího jednání ministrů členských zemí WTO v Ženevě. Závěry, které uvedený článek obsahuje, jsou logické. Část, na kterou reagovat musím, je v závěru článku, kde autor klade otázku, zda osud probíhajícího kola obchodních jednání zajímá některého z našich politiků.

Česká republika v průběhu konference v Dohá svým aktivním přístupem významně přispěla k zahájení negociací a to pod silným zorným úhlem vlády ČR, o čemž svědčí i skutečnost, že směrnice pro naše vyjednávače byly zpracovány za úzké spolupráce téměř všech resortů a byly schváleny na úrovni vlády. Rovněž účast na dalších zasedáních ministrů členů WTO byla vládou pečlivě sledována.Pozice ČR je dnes součástí celkové negociační strategie EU a je v jejích příslušných orgánech důsledně prosazována. To ovšem v žádném případě neznamená, že by se pozornost věnovaná této problematice na české straně jakkoli snížila. To platí i v souvislosti s nadcházejícím jednáním ministrů WTO v Ženevě.

Naše zájmy se soustřeďují zejména na další snížení celních sazeb pro dovoz průmyslových výrobků, tak aby se pro naše exportéry stala atraktivní další vývozní teritoria. Požadujeme širší otevření rychle rostoucího světového trhu se službami, na kterém by se mohla prosadit řada českých počítačových, telekomunikačních, stavebních nebo i architektonických firem. Podporujeme rozšíření ochrany zeměpisných označení původu pro naše zboží.

Lze tedy shrnout, že politická reprezentace ČR se probíhajícímu kolu mnohostranných obchodních jednání ve WTO věnuje od samého počátku. Z obsahu uvedeného článku v pátečních HN lze naopak s politováním usuzovat, že tato, pro českou ekonomiku velice významná jednání zřejmě dosud úspěšně unikala pozornosti českých médií.

Blogy