Účetní škrty v rozpočtu resortu obrany mohou nebezpečně snížit akceschopnost Armády ČR

26. listopadu 2010

Zajištění bezpečnosti naší země a jejích občanů je jednou ze základních veřejných služeb státu. Snížení kvality a schopností ozbrojených sil zajistit tuto bezpečnost se v současné době, kdy dochází ke zvýšení teroristických hrozeb, může vymstít. Účetní škrty, prosazované současnou vládou, se výrazně dotknou i resortu Ministerstva obrany.

Právě příští rok je z pohledu poklesu výdajů o dalších 5 miliard korun rokem kritickým, kdy výdaje MO klesnou na 1,15% HDP a na 3,72% celkových výdajů státního rozpočtu. Tím dochází k definitivnímu neplnění cílů, daných Transformací resortu MO z roku 2007. A to nejen co do velikosti a strukturu rozpočtu, ale zejména z pohledu počtů vojáků z povolání, počtu občanských zaměstnanců i věkových a hodnostních struktur. Změna hodností k 1.1.2011 spolu se snížením platových tarifů zhorší personální stabilitu naší armády.

Rozumím výhradám většiny našich občanů, týkající se mnohdy nehospodárného nakládání s veřejnými financemi, zejména v netransparentních vojenských zakázkách. Dnes, když vyplouvají na povrch podezřelé aktivity konkrétních osob při realizaci velkých zakázek, uskutečněných na ministerstvu a protože se o těchto kauzách již napsaly stohy článků, je nyní věcí orgánů činných v trestním řízení, aby konaly. A já věřím, že konají či konat budou.

Na druhou stranu škrty v provozních výdajích se projeví zastaráváním vojenské techniky, pro kterou nebudou finanční prostředky na opravu a náhradní díly. Nebudou se provádět generální opravy, bude omezen nákup vojenských pomůcek a zastaví se údržba nemovitostí. I když je v pořádku, že se zvýší v souladu s novou strategií NATO výdaje na nasaditelné síly, tím, že bude nutno najít v rozpočtu scházejících 132 milionů na zvýšené výdaje do zahraničních misí, sníží se mimo jiné i rozsah cvičení našich vojáků a jejich vybavení. A to v pořádku opravdu není.

Úspory lze jistě najít i na ministerstvu obrany, ovšem je otázkou zda jsou systémové či nikoliv. Na zabezpečení činnosti Armády ČR jde 22,281 mld.Kč (celkem na 17071 vojáků). Na zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy jde 11,289 mld.Kč (celkem 3284 vojáků). Tudíž na jednoho vojáka ve správě je 5 vojáků v útvarech. Jinými slovy na každé 2Kč na armádu jde 1 Kč na správu. Na tomto srovnání je vidět, že škrty jsou nesystémové.

MO připravuje Bílou knihu, která by měla analyzovat současný stav resortu a nalézt taková řešení, aby resort dlouhodobě stabilizovala a zároveň nesnížila schopnosti naší armády. Nemyslím si, že Bílá kniha bude všelékem na všechny neduhy ozbrojených složek, nicméně měla by napomoci reagovat na novou bezpečnostní strategii Severoatlantické aliance i dlouhodobé snížení zdrojového rámce. To, co je důležité, je zachování si takových schopností české armády, která umožní dlouhodobě zajištění bezpečnosti občanů České republiky.

Blogy