Státní kobyla sama chodí bosa

14. srpna 2010

Stát shledal systém rodných čísel jako hlavního identifikátora osob rizikovým a chce ho nahradit jinými čísly. Zdá se, že se konečně probudil a chce začít opravdu chránit osobní údaje svých obyvatel. Až doteď totiž platilo, že ne kovářova, ale státní kobyla sama chodí bosa. Že samotný stát je největší hrozbou pro ochranu našeho soukromí a osobních údajů.

Můžu jako oko v hlavě střežit svůj občanský průkaz, řidičský průkaz či cestovní pas aby se z něho někdo nepovolaný nedozvěděl datum narození, rodné číslo, bydliště či stav, ale to, že tytéž a další údaje může kdokoliv bez problémů získat pomocí internetu ve státem zřizovaných registrech, to už bohužel neovlivním. Několik konkrétních příkladů:

Příklad první - pokud jsem společníkem či jednatelem v nějaké firmě, každý může z veřejně přístupného obchodního rejstříku zjistit kromě adresy mého bydliště i mé rodné číslo.

Příklad druhý - každý může na katastrálním úřadu požádat o výpis z katastru nemovitostí na konkrétní nemovitost či pozemek. A jen podle čísla popisného budovy můžete snadno zjistit jméno a adresu jejího majitele. Z výpisu se také popřípadě dozvíte rodné číslo, zástavní právo na nemovitost, čili, zda si k pořízení objektu jeho majitel vzal úvěr, v jaké výši a u které banky. Tedy jaké máte dluhy. I když je řádně splácíte.

Příklad třetí - daňovým identifikačním číslem (DIČ) fyzické osoby, které je volně přístupné na internetu např. v Registru plátců DPH, je rodné číslo.

Na příkladech jsem uvedl jen některé veřejně přístupné registry. Svého času jsem kritizoval vymáhání dlužných televizních poplatků soukromou firmou především proto, že jí byla předána rozsáhlá databáze údajných dlužníků i s osobními údaji. Rodné číslo jako identifikátor používají zdravotní i jiné pojišťovny, mobilní operátoři a banky. Bankovní úředníci vám na přepážce šmahem zkopírují občanský průkaz a pak vám dají podepsat, že s tím souhlasíte.

Pokud nyní dojde k výměně rodného čísla za jiná, náhodně sestavená čísla a navíc pro každý registr jiná, je to snad krok správným směrem. Uvidíme, zatím dostupné informace nedávají úplnou představu, jak bude systém fungovat. Přesné vymezení jaké údaje mohou být ve veřejné části registrů a jaké pouze v neveřejné části, poskytované jen při prokázání právního zájmu – to by měl být další krok v ochraně našeho soukromí.

Blogy