Stát nesmí občanovi zákonem vnucovat riziko

19. ledna 2011

Cílem důchodových změn je sociální zabezpečení důchodců. Pokud přijmeme tuto myšlenku, je důsledek jasný. Na důchodový systém budeme muset vydat více. Trvalé přizpůsobování důchodového systému společenským změnám je nutné, ale důchodová revoluce nutná není. Průběžný systém je financovatelný po dobu jedné až dvou generací, tety po dobu, na kterou teď dohlédneme.

Současná debata zaměňuje technický deficit vyvolaný politickými rozhodnutími za nárohospodářskou financovatelnost. Technický deficit současnosti vznikl vědomím snížením odvodů do systému ze dvou třetin a z jedné třetiny v důsledku krize.

V současné době na důchody vydáváme 8,5 %, Polsko například 12,4 %: pokud se rozhodneme zvýšit náš podíl postupně na úroveň Polska, stabilita systému je více méně zajištěna. Musíme si uvědomit, že úvahy o tom, jak bude vypadat důchodový systém za 50 až 60 let, jsou nesmyslné. Nejsme totiž schopni předvídat, jak bude vypadat společnost jako celek.

Kapitálový systém nepředstavuje odpověď na demografické stárnutí. Život důchodců se odehrává v reálném čase. Vždy musí čerpat z aktuálního HDP.

Návrh na posílení kapitálového systému a oslabení systému průběžného je iracionální. Vyvolá transformační náklady cca 1 až 1,5 bilionu Kč. Jeden z důvodů, proč Maďarsko kapitálovou cestu radikálně opustilo, je její dlouhodobá neufinancovatelnost.

Jaké změny jsou tedy potřebné:

1. Postupné posilování příjmu průběžného systému prostřednictvím daňových příjmů. Odvody z mezd jsou u nás vysoké. Vedlejší náklady práce jako celek jsou u nás ovšem průměrné, případně podprůměrné v porovnání s našimi konkurenty.

2. Doplnění dobrovolnými systémy je vhodné. Jejich podporu z veřejných peněz je nutné přísně vázat na to, aby byly skutečnými důchodovými systémy, nikoliv jen spořením.

3. Je třeba rozvinout systémy, které podpoří lidi ve zvláště těžkých zaměstnáních. Pokrývač běhající po střeše v 65 letech je těžko představitelný.

4. Politiku státu uzpůsobit demografickému stárnutí. Tato odpověď musí být komplexní. Musí reagovat v rodinné politice, v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve vzdělávací politice, v organizaci práce, v rozvoji sociálních služeb atd.

5. Povinné důchodové spoření je nevhodné. Nikdo není schopen zajistit tak dlouhodobou stabilitu a rozsah nutné garance je tak obrovský, že ji stát nemůže poskytnout. Stát nemůže zákonem občanovi vnucovat riziko.

Blogy