Šťastný pacient a Platon

„Občan bude nejšťastnější, když si bude moci konečně zaplatit u lékaře za to, co má doposud zadarmo“, je tvrzení, které vtloukají střídavě do hlavy páni ministři Kalousek a Drábek. (pana Hegera v této chvíli už moc slyšet není). Ministr Drábek si dokonce chtěl na tuto práci najmout PR agenturu. Za příslušný peníz by určitě byli úspěšní. Nakonec byla doba, kdy se „šikovné“ reklamky snažili vnutit lidem představu, že nejšťastnější chvíle pro každou ženu je, když menstruuje a může při tom prát. A nakonec „ i muži mají své dny“.

blg-alena-gajduskova.jpg

Ale vážně. O čem jsou navrhované změny, které vláda honosně a zcela v rozporu s obsahem toho slova označuje za „reformu zdravotnictví“ možná ne úplně vědomě prozradil v televizním pořadu poslanec a předseda správní rady VZP Marek Šnajdr. Zcela vážně prohlásil, že „České zdravotnictví je jediný systém, který ještě má prostředky.“ To také potvrdil při pokračování pořadu předseda Asociace zdravotních pojišťoven. Z jeho vyjádření, že případné přerozdělení ve výši jedné třetiny bude znamenat pro menší zdravotní pojišťovny odvod ve výši 5 mld. Kč i prvňák spočítá, že mají na účtech 15 mld. Kč.

Zákon prý „umožní“ pacientům připlatit si za péči. Tak to formulují v rozporu s realitou i veřejnoprávní média. Přesné vyjádření ale je, že bude-li návrh zákona přijat, budou pacienti muset, podtrhuji muset, za léčbu platit. To je v této chvíli v rozporu s Listinou práv a svobod, tedy s ústavním pořádkem ČR.

Není náhodou, že zavedení tzv. standardů a nadstandardů (které navíc v této chvíli nikdo neumí definovat), odmítly odbory, zaměstnavatelé, pacientské organizace, opozice.

Odmítly to dobrodiní, že vás nebudou řádně léčit, pokud nezaplatíte, jak to zpočátku leckde ve zdravotnických zařízeních dokázali předvést už kvůli těm 30 Kč Julínkových poplatků.

A je velmi zajímavé, že v televizním pořadu tento záměr prosazovali jediní dva aktéři; předseda Asociace zdravotních pojišťoven Gajdáček a představitel vládní koalice a hlavní reformátor Marek Šnajdr. Co ten z toho má, se dá jen domýšlet. Lze připustit, že je tak zapálený neoliberál, že je prostě pro něj pobuřující představa, že jsou stejně léčeni jeho kamarádi z Baham, jako třeba řadový učitel, zdravotní sestra, nedej bože živnostník nebo kvalifikovaný dělník, zkrátka člověk cca s průměrným příjmem. A už vůbec je zřejmě pro dnešní „modrou elitu“ k nepřežití, že stejný pan profesor operuje třeba tetinku někde z Valach, která mu, na rozdíl od nich, určitě víc jak pár vajíček nebo sklenici medu ani dát nemůže.

Ale může to být i jinak. Leccos napovídá již avizovaný záměr vyčlenit celý systém očkování z praxe dětských a praktických lékařů a tzv. očkování outsourceovat. Pro neznalé manažerské hantýrky - očkování bude zajišťovat soukromá firma, která buď bude to, co doposud v rámci své činnosti dělali pediatři a praktikové účtovat pojišťovnám (to v lepším případě) nebo prostě jako komerční služba vás „zkásne“ ještě než vaše děťátko nebo vás „bodne“. Očkování pro cesty do zahraničí tak již mimochodem běží. Mnohé ordinace cestovní medicíny (velmi se omlouvám těm odpovědným) vás naočkují a předepíši vám pro jistotu léky proti všemu. Přece vám nebudou říkat, že riziko je mizivé nebo, že mu lze předejít jinak, když by se tím připravili o vaše nemalé peníze. Co na tom, že nemají doloženu vaši anamnézu a očkování je pro organismus jistá zátěž a bez znalosti oné anamnézy mnohdy větší riziko, než které vám reálně na cestě hrozí. Za peníze v Praze dům.

Asociace zdravotních pojišťoven se zřetelně na znění zákona podílela nemalou měrou. Pojišťovny jsou také jedinými, kdo na celém návrhu bude profitovat. Co si zaplatí přímo pacient, nebudou muset vydat ony. Miliardy na jejich kontech budou utěšeně přibývat. Potřebují to k dalšímu kroku - vlastní privatizaci podle modelu Klausovy vlády. To, co přejde do soukromých rukou, se zaplatí cenou privatizovaného. Pak to má ještě jeden efekt – pan Gajdáček již bezelstně sdělil, že pojišťovny pacientům jistě vyjdou vstříc. Již mají připraveny balíčky komerčního pojištění, které budou velkou část péče krýt. Stačí si připlatit cca 300 až 500 Kč měsíčně. Každého logicky napadne, že pokud by v systému skutečně peníze nebyly ( ale ony jsou, viz výše), stačilo by o mnohem menší částku zvednout současný odvod na zdravotní pojištění a zrušit stropy pro toto pojištění.

Připomenout také je potřeba, že stát platby za své pojištěnce nezvedl po celou dobu pravicových vlád. I to je třeba napravit. Jenže z toho by pojišťovny nic neměly. Nemohly by si odčerpat značnou část na tzv. správu. Byly by to pořád veřejné peníze pod jakous takous veřejnou kontrolou a bez možnosti s nimi podnikat.

A o tom to všechno je. O cca 300 mld. Kč ročně, na které se již třesou finanční skupiny. Naši lékaři a zdravotnicí pořád ještě „umí“ a zaslouží si k tomu odpovídající ohodnocení. Zaslouží si také, aby se mohli vrátit k tomu nejhlubšímu poslání, které člověk v životě může mít. To je pomáhat druhému, tišit jeho utrpení, zachraňovat životy. Naši lékaři si zaslouží, aby jejich umění bylo ohodnoceno a nemuseli mít přitom kalkulačku místo srdce a své odborné erudice.

K tomu nelze dospět tím, že zkomercionalizujeme i to málo, co ze solidárního a velmi humanistického systému zdravotní péče založeném na veřejném zdravotním pojištění u nás ještě zbylo. K tomu je potřeba udělat opak - ucpat černé díry, u kterých jsou přisáti nejrůznější nezdravotničtí parazité. Navracení zdraví, záchranu životů postavit na neziskovém principu, zefektivnit péči na základě principu subsidiarity, podpořit prevenci, modernizovat, rozvíjet výzkum a inovace a mezinárodní spolupráci v této oblasti. Moderní není automaticky dražší, jak nám argumentují privatizátoři. V čase je to vždycky naopak. Ale jak říkal už Platon: „Politika je o tom, kolik stojí pytel zrní.“

Blogy