Spolupráce s KSČM na vládní úrovni?

7. května 2012

Na pozvání předsedy sociální demokracie Miloše Zemana jsem se spolu s Jiřím Pelikánem v dubnu 1995 zúčastnil jako host – nestraník, působící v socialisticky orientovaném dvouměsíčníku Listy – XXVII. sjezdu této strany v Bohumíně. Sjezd přijal slavné bohumínské usnesení o nespolupráci s komunisty, které dodnes rozděluje, a neváhám napsat i zatěžuje, sociální demokracii i českou společnost. Zeman, jenž sjezdu předsedal, ale za přijetí usnesení přímo nemohl. Předsedání sjezdu někomu předal, zrovna totiž zviditelňoval sebe a stranu ve vedlejším sále rozhovorem pro média.

Návrh na usnesení podal Petr Wurm, národní socialista benešovského zaměření, jenž byl za odpor proti normalizaci v 70. letech vězněn, a měl proto u soc. demokratů kredit. Usnesení přijal sjezd po chaotické rozpravě, mnozí delegáti nevěděli, o čem se hlasuje. Pozoroval jsem to se znepokojením. Když se Zeman do sálu vrátil, bylo vidět, že mu to usnesení vadí. Dosáhl sice toho, že se rozprava znovu otevřela, ale výsledek novým hlasováním už nezvrátil.

Všichni dnes „vědí“, že bohumínské usnesení sociální demokracii zakázalo spolupráci s KSČM na vládní úrovni. Málokdo přitom ví, že právě toto tvrzení je jedním z nejvýraznějších politických bludů posledních patnácti let. V usnesení se totiž píše, že „sjezd potvrzuje platnost závěrů hradeckého sjezdu ČSSD o nepřípustnosti spolupráce sociální demokracie s extremistickými politickými stranami“. A dále se tam uvádí, že soc. dem. „vylučuje politickou spolupráci se ...“, a následují zkratky šesti, dnes většinou zapomenutých stran. Mezi nimi je i KSČM.

Pes je ale zakopaný v odkazu na hradecký sjezd z roku 1993, tedy na dobu agresívního antikomunismu. V Hradci Králové se sociální demokraté vymezili jen ke KSČM. Usnesli se jednak s ní nespolupracovat, jednak s ní nevstupovat do žádných koalic, tedy nejen ve vládě, ale i v obci. Od radnice až po parlament je však spolupráce nezbytná, při volbě do funkcí toho orgánu, při rozhodování o programu jednání atd.

Petru Wurmovi šlo ale jen o to, aby hradeckou nespolupráci s KSČM lstivě rozšířil i na Stranu demokratické levice (SDL). Část původní Wurmovy Demokratické strany práce vstoupila i s Wurmem do Zemanovy ČSSD a svým návrhem „bojoval“ Wurm proti původním soustraníkům, kteří naopak vstoupili do levicovější SDL. A to delegace slovenské SDL byla na bohumínském sjezdu přítomna mezi hosty!

No a s tím usnesením, doplněným o nepravdivý výklad, že nespolupráce se týká jen „vládní úrovně“, žijeme sedmnáct let. K velké radosti těch, kteří si z ohlupování lidí udělali antikomunistickou živnost.

Důvody, proč by soc. dem. neměla uzavírat koalici v Horní Dolní či na „vládní úrovni“, jsou četné, já sám bych jich vyjmenoval asi deset. Představitelé ČSSD by ale neměli dělat z občanů hlupáky a vymlouvat se na zákaz spolupráce jen na vládní úrovni, který nebyl nikdy vysloven.

Zdroj: Právo, 7.5.2012 

Blogy