Současná vláda podkopává základy rodinné politiky

17. května 2012

Udržitelný rozvoj, o který naše společnost usiluje je podmíněn stavem společnosti a rodina se stává jedním z ohrožených článků.

Bohužel musím konstatovat, že česká rodina se v současné době nachází v krizi. Ze společnosti i z rodiny se vytrácí trvalé hodnoty a soudržnost. Tradiční funkční model se mění na nefunkční. Vytrácí se pokora, důvěra, odpovědnost a úcta. Slušnost je  považována za slabost. O krizi  rodiny svědčí také snížení porodnosti v České republice, které nastalo v devadesátých letech a bez ohledu  na mírná zlepšení trvá dodnes, dále  vysoká rozvodovost a  nárůst počtu dětí narozených mimo manželství.

Snižující se porodnost přitom považuje za závažný celospolečenský problém velká většina české veřejnosti.                                                                                                    

I z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že rodina stále patří mezi nejdůležitější hodnoty českých občanů. Nabízí se tedy otázka: Tak v čem je problém?                                                                                                       

Po přečtení programového prohlášení vlády a Národní koncepce podpory rodin s dětmi by se na  první pohled mohlo zdát, že současná vláda pro aktivní rodinnou politiku dělá vše, alespoň tedy na papíře.  Že by  byl  hlavní problém v  současném trendu singl života a skutečnosti, že mladí lidé nepovažují založení rodiny za svou prioritu, upřednostňují svou kariéru a pouze vlastní materiální zajištění?

Ovšem jiný výzkum říká, že hlavním důvodem snížení porodnosti je neutěšená finanční situace mladých rodin.

Skutečnou příčinou je dle mého názoru nedostatečná a nestabilní sociální podpora rodin. Pokud se podíváme podrobněji  na současnou situaci v ČR, pohled se stává jasnější.                    

Z důvodu takzvané stabilizace financí dochází bohužel ke snížení podpor na prevenci i práci v rámci rodinné politiky a současně k přenášení finančního zatížení právě na rodiny s dětmi, zaměstnance a důchodce, kteří jsou mnohdy označování doslova za přítěž pro společnost a ekonomiku.

Úsporná opatření pro období  2013-2015 budou mít další obrovský dopad na rodiny s dětmi, které již dnes mnohdy řeší pokles své kupní síly zadlužením. Jedná se o zvýšení DPH, spotřebních daní atd. Celkové dopady na čtyřčlennou rodinu (kdy oba rodiče pracující za průměrnou mzdu) se odhadují ve výši cca 2 800 Kč na osobu měsíčně. Do toho však není započítáno snížení rodičovského příspěvku, faktické zrušení porodného, připravované zavedení školného, zvýšení účasti na zdravotní péči. 

Neboli jinými slovy, ve jménu  současné krize, dochází k likvidaci sociálního státu do jehož  konceptu neodmyslitelně  patří i rodinná politika.

Pokud se nám nepodaří zastavit současnou nešetrnou vládní sociální politiku, musíme počítat s dalším demografickým poklesem české populace.

Jsem  přesvědčena,  že problémem současné doby není otázka nedostatku peněz,  ale spíše otázka stanovení  priorit a to  jakékoliv  vlády   a   je chybou,  když právě na rodinnou politiku  peníze  nezbývají. Je snad pro stát něco důležitějšího,  než dobře vychovaný a  vzdělaný člověk?                                            

Blogy