Solidární společnost musí podpořit snahu zdravotně postižených

22. března 2011

Sociální demokraté podporují protestní shromáždění, které svolává Národní rada osob se zdravotním postižením na 22.3.2011. za účelem vypuštění sporných opatření, které navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vůči občanům se zdravotním postižením. Návrhy změn sociálních zákonů počítají s omezením podpory osob se zdravotním postižením, omezují tak důstojnost těchto osob, jejich přijatelnou životní úroveň a možnost společenského uplatnění. Navrhované změny budou mít dalekosáhlé důsledky na život zdravotně postižených.

Body, ve kterých se nemohou zástupci NRZP a MPSV shodnout jsou:

- posuzování míry závislosti na sociální péči, to je na příspěvek na péči

- způsob výplaty příspěvku na péči a platbu za poskytnuté sociální služby

- příspěvek na mobilitu, MPSV ČR vychází z finanční základny roku 2010, NRZP ČR se drží původních finančních výdajů na mobilitu, to je rok 2009, finanční rozdíl je přibližně 500 miliónů korun;

- minimální zůstatek 15 % z příjmu osoby, o kterou je pečováno celoročně v pobytových sociálních zařízeních;

- nově zřízená funkce asistent sociální péče, která má nahradit jinou fyzickou osobu poskytující sociální služby;

- způsob úhrady zdravotnických prostředků, které nejsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a v současné době mohou být dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., hrazeny z prostředků sociálního zabezpečení;

- převod kompetencí v dotacích pro poskytovatele sociálních služeb z MPSV ČR na kraje, NRZP ČR zásadně nesouhlasí s tímto převodem;

Snahu Národní rady osob se zdravotním postižením v boji za zájmy těchto osob osobně podporuji. Není možné, aby změny zákonů v sociální sféře vedly k dehonestaci určitých skupin osob, které se navíc nemohou účinně bránit a svoji situaci a své sociální postavení výrazněji ovlivnit. Vždyť i orgány Evropské unie je Česká republika ve vztahu ke zdravotně postiženým poměrně často kritizována. Již od roku 2009 platí v ČR Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Tato mezinárodní dohoda je normou právně nadřazenou českým zákonům, která jasně definuje zásady přístupu k osobám se zdravotním postižením.

Je otázkou, do jaké míry návrhy ministra J.Drábka a jeho úředníků respektují práva těchto osob a jejich skutečné potřeby a jakou měrou se do plánovaných „reforem“ promítá snaha omezit na minimum veškeré výdaje státu a zalepit tak díry ve státním rozpočtu.

Blogy