Sociální demokraté hájí slušný a aktivní život našich seniorů

1. srpna 2017

Současná vláda napravila chyby pravice a prosadila zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let a opakovaně zvýšila důchody. Prosadili jsme pomoc lidem, kteří pečují o své vážně nemocné blízké, a to dlouhodobým ošetřovným až po dobu 6 měsíců. Zároveň prosadíme další postupné navyšování příspěvku na péči.

ČSSD reformuje penzijní systém, aby se průměrný důchod odvíjel od průměrné hrubé mzdy. Rozšíříme současnou hranici věku pro odchod do důchodu tak, aby brala v úvahu počet odpracovaných let u lidí, kteří začali pracovat v nízkém věku.

Pravidelně budeme valorizovat důchody nejen podle reálného růstu cen, ale i z % růstu reálných mezd. ČSSD zavede pravidelný vánoční příspěvek ke starobnímu důchodu ve výši tří tisíc korun. Budeme rozšiřovat síť sociálních služeb a zajistíme jejich dostupnost. Podpoříme paliativní a hospicovou péči. Zvýšíme dostupnost terénní péče, aby senior či zdravotně postižený mohl setrvat v domácím prostředí co nejdéle. Pro zajištění kvalitní péče jsme prosadili a nadále budeme prosazovat vyšší růst mezd a platů sociálním pracovníkům.

V rámci pomoci prosadíme zákon o sociálním bydlení, aby umožnil a pomáhal seniorům, zdravotně znevýhodněným, samoživitelkám s dětmi. Bydlení je podle ČSSD nutná společenská potřeba a je třeba podpořit výstavbu nového nájemního bydlení. Podpoříme oprávněné požadavky zdravotně postižených v přístupu ke zdravotním pomůckám a k jejich začleňování do společenského i pracovního života.

Blogy