Snižování tarifních platů je útokem na životní úroveň a svobodu středních vrstev

Podporuji požadavky odborářů odmítající snižování tarifních platů, což podle návrhu bude znamenat snížení řádově v tisících přibližně ve dvou třetinách platové tabulky. Odmítám návrhy vlády, které jsou útokem na sociální soudržnost společnosti.

Snížení tarifních platů v sektoru veřejných služeb pod rouškou nutnosti šetřit je buď ekonomickou naivitou, nebo jen kamuflovaným zahájením demontáže sociálního státu a tedy útok na životní úroveň, kvalitu života a svobodu zejména středních vrstev.

Právě příslušníci středních vrstev jsou většinově zaměstnanci ve veřejných službách. Jejich životní úroveň je také silně ovlivněna dostupností veřejných služeb zejména přístupem ke zdravotní péči a vzdělávání. Snížení jejich platů znamená vytváření situace jejich ekonomické závislosti a tedy útokem na jejich svobodu. Nezanedbatelné také je, že snížení platů ve veřejném sektoru negativně ovlivní také mzdovou hladinu u ostatních zaměstnanců. To není cesta z krize, to je její vytváření uvnitř českého hospodářství.

Jako pacientská ombudsmanka také upozorňuji, že ve zdravotnictví již jsou v tisících lidí avizované odchody kvalifikovaných pracovníků a to v situaci, kdy se zdravotnická zařízení již nyní potýkají především s nedostatkem kvalifikovaných sester a v některých oborech i lékařů. To se musí odrazit ve zhoršující se zdravotní péči, ohrožuje pacienty a bude mít nepříznivý dopad na úroveň zdravotnictví jako celku.

Návrh na plošné snížení tarifních platů je také ignorancí principů demokratického právního státu. Je principem práva, že bez souhlasu obou stran nelze jednostranně komukoliv odebrat práva již jednou nabytá. To velmi dobře vědí soudci, proto jsou pravidelně velmi úspěšní při odmítání snižování svých platů.

Vyzývám vládu, aby se skutečně začala chovat odpovědně. Přestala mechanickými účetními opatřeními posílat do chudoby střední vrstvy a likvidovat systém veřejných služeb. Jen při zachování sociálního smíru lze překonat důsledky krize a nastartovat vlastní hospodářský růst.

Blogy