Skoro 140. let existence mluví za vše

„Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.“ To jsou slova T. G. Masaryka, jednoho ze zakladatelů našeho moderního státu. V Masarykově pojetí, je hlavní úlohou státu ochrana a rozkvět toho národa, který si stát za tímto účelem vybojoval a zřídil.

Bohužel, Česko ztratilo potravinovou soběstačnost. Ještě horší však je to, co se děje s naší krajinou a půdou díky nevhodné skladbě pěstovaných plodin. Na značné části polí je pěstována řepka jako energetická plodina. Ta představuje pro Česko ztráty v podobě devastace krajiny, eroze a ztráty orné půdy v řádu miliard korun. Dalším generacím tak předáme znehodnocenou a neúrodnou půdu.

Otázka, kdo z toho těží je na místě.

Je to hlavně Andrej Babiš. Bohužel svým přístupem ukazuje, že není vhodným člověkem pro vedení našeho národa v obtížných dobách. Jeho jednostranné zaměření na ekonomickou oblast a ignorování jiných důležitých oblastí je v rozporu se skutečnými zájmy Česka. Není politikem, ale politikaří a hledí především na svůj vlastní prospěch a zisk. Poslední dobou vidím, že pod tlakem dělá chyby, které by leckomu zlomily v politice vaz. Není tak schopen naplnit hlavní úlohu, kterou stanovili otcové naší vlasti. Ochranu a rozkvět českého národa a kultury.


Bc. Aleš URBAN, DiS., člen ČSSD Jihlava, člen MSD Vysočina

Blogy