Shoda náhod či okolností nepřiměřeného zásahu Vojenské policie na půdě veřejnoprávní České televize

23. března 2011

Pan zastupující náčelník Vojenské policie odůvodnil členům Výboru pro obranu a bezpečnost zásah VP v České televizi jako legální a v souladu s úkony trestního řádu. Zásah proběhl na příkaz soudce a jeho cílem bylo zajistit důkazní materiály, které měly souviset s prověřováním úniku informací podle zákona o ochraně utajovaných skutečností.

Zároveň VP jasně konstatovala, že nebyly dodrženy zásady informačního toku, a nebyla dodržena taktika při zásahu, včetně úkonu vlastní prohlídky. Prostě zásah jednotky zásahového oddělení VP byl nepřiměřený, což konstatoval ve svém usnesení i VOB.

Nicméně já osobně na náhody nevěřím a existují nejen podivné okolnosti přípravy a vlastního průběhu tohoto zásahu, ale i načasování vlastní prohlídky příslušníky VP. Zároveň je opravdu zajímavé srovnat průběh událostí, které tomuto zásahu předcházely.

Dne 19.1.2011 byly vojenskou policií zahájeny úkony k trestnímu oznámení, které podal bývalý ředitel VZ na neznámého pachatele pro pomluvu. 9.2.2011 byl v ČT zveřejněn dokument, který se stal základem předmětného trestního oznámení. Tento dokument však byl kopií, která odpovídala označenému výtisku, jež byl v režimu utajené informace. Začátkem března tohoto roku proběhl uzavřený VOB, kde byl vyslechnut pan generál M.Krejčík a na kterém byly poslanci seznámeni s výše uvedeným dokumentem, dnes již odtajněným.

Vlastní zásah komanda VP pak proběhl 11.3.2011.

Snad každému musí být podezřelá skutečnost, že od zveřejnění dokumentu v ČT trvalo orgánům činným v trestním řízení měsíc do vlastní prohlídky ČT. Vysvětlení, že tento měsíc VP prověřovala informace a teprve 10.3. měla informaci o existenci původního dokumentu v budově veřejnoprávní televize poněkud kulhá. Protože vlastní zásah VP byl zdůvodňován jejím vedením právě snahou zabránit úniku důvěrných informací z tohoto dokumentu, včetně informací o příslušnících Vojenského zpravodajství. Pak je nutno opětovně položit otázku, proč tento zásah trval VP nekonečný měsíc.

Dalším problémem je skutečnost, že jednotlivé výtisky dokumentu byly označeny, ale již nebyly zaevidovány v souladu s archivním řádem Ministerstva obrany. Ukazuje se, že utajený dokument nebyl od 30.4.2007,kdy vznikl, do 25.5.2009, kdy byl jeden z výtisků objeven, neevidován. Teprve poté byl zaevidován čárovým kódem. Do toho všeho zapadá i informace sdělovacích prostředků, která hovoří o tom, že se údajně na ministerstvu ztratil výtisk utajeného dokumentu, který byl určen přímo tehdejší ministryni obrany.

Je také otázkou, zda nesouvisí informace uvedené v dokumentu VZ s provedenou reorganizací Vojenské policie z prvního pololetí roku 2009. I v tomto případě na náhody nevěřím a celé tehdejší dění považuji za vyšetření hodné.

Blogy