Selhala Evropská komise při řešení Dieselgate v EU?

14. listopadu 2016

Je tomu více než rok, kdy vypukla aféra automobilky Volkswagen, bezprostředně poté vedení popravilo několik šéfů společnosti, ale napravují se chyby? Jaký dopad má podvod s emisemi na životní prostředí a zdraví lidí? A jak se řeší aféra v USA a na starém kontinentu? Zavírala Evropská komise a členské státy před podvodem oči?

Co je Dieselgate?

Skandál vypukl před rokem v září, přesněji 18. 9. 2015, dieselgate zasáhl automobilový koncern Volkswagen, ale nejde o jedinou automobilku, která podváděla při testování emisí Nox. EPA, Enviroment Protection Agency, úřad pro ochranu životního prostředí, přišel se zprávou, že některé vozy automobilky Volkswagen porušují americký zákon na ochranu ovzduší. Koncern prý vědomě podváděl při měření emisí a automobily vypouštějí více oxidů dusíku, než je zákonem povoleno. Jak je ale vůbec možné podvodné testování vozů? EPA Volkswagen obvinila, že využívá software, díky kterému auto pozná, že je testováno na emise. Zjednodušeně řečeno, auta v praxi jezdí na jiný režim a s mnohem vyššími emisemi, než při testování. Když je automobil v testovacím procesu, přepne řídící jednotku do polohy, která dávkuje palivo takovým způsobem, aby se splnil zákonný limit. Koncern se k tomuto podvodu přiznal a skandál byl na světě. Přišlo se na něj ale vlastně náhodou. Nezávislá organizace ICCT – International Council on Clean Transportation otestovala patnáct vozů, aby zjistila, zda turbodiesely nové generace jsou skutečně ekologické motory. Při silničních testech bylo zjištěno, že hodnoty emisí byly překročeny až 35krát. Do té doby byly dieselové motory prezentovány jako ekologická volba.

V Evropské unii jezdí v současnosti 29 000 000 dieslových automobilů, které nesplňují nastavené zákony o ochraně ovzduší, podle odhadů tak na následky znečištěného ovzduší emisemi Nox zemře ročně 80 000 lidí předčasně."

Volfswagen odmítá odškodnit evropské zákazníky

V posledním roce se v USA i v EU rozběhla celá řada vyšetřování, ovšem s diametrálně odlišným přístupem. Zatímco v USA Volkswagen čelí vysokým pokutám za porušení předpisů a vyplácí kompenzace majitelům vozů, v EU nadále obhajuje tvrzení, že jednal legálně. Volkswagenu nahrávají zásadní odlišnosti v amerických a evropských zákonech i v následných kontrolách. V USA se emisní měření vozidel provádí za reálného provozu, v Evropě se testuje podle přísných standardizovaných pravidel v laboratořích. Vzhledem k těmto odlišnostem koncern odmítá odškodnit zákazníky po celém světě stejně, přitom právě Evropa je zasažena problémem mnohonásobně více, než USA. V Evropské unii jezdí v současnosti 29 000 000 dieslových automobilů, které nesplňují nastavené zákony o ochraně ovzduší. Nejvíce takových vozů je v Německu, Francii a Velké Británii, zároveň tyto země patří na pomyslný vrchol v počtu schválení dieslových motorů, které nesplňují emisní limity. Podle odhadů na následky znečištěného ovzduší emisemi Nox zemře ročně 80 000 lidí předčasně.

Oficiální dpověď z Volkswagenu zněla ale nekompromisně, zákon jsme neporušili. Bohužel současné znění zákona na ochranu spotřebitele umožňuje koncernu vyhnout se jakýmkoliv sankcím a kompenzacím a revize zákona se plánuje na příští rok."

Věděla Evropská unie o podvodech?

Evropská komise i členské státy měly jasné signály, že dochází k obcházení zákonu o ochraně ovzduší. Prvním Dieselgate můžeme nazvat skandál s nákladními automobily z roku 1998, tehdy několik automobilek zaplatilo pokutu 83,4 milionů amerických dolarů. Z důvodu řádného prošetření, zda opravdu EK a členské státy měly důkazy o praktikách výrobců vozidel, které mají za následek alarmující zhoršení životního prostředí a zmaření lidských životů, zřídil Evropský parlament vyšetřovací komisi.

EMIS Inquiry Committee byla založena 17. prosince 2015, má 45 členů a 45 náhradníků, mezi něž patří za Českou republiku Kateřina Konečná /KSČM/, Pavel Poc, Olga Sehnalová /ČSSD/ a Dita Charanzová /ANO/. Vyšetřovací výbor navazuje na zjištění a šetření aféry v USA. Evropský parlament žádá po EIC podrobné vyšetření úlohy a odpovědnosti EK a členských států a vyzívá ke zveřejnění informací, co věděly o porušování pravidel a jaké kroky v této souvislosti provedly.

Oxidy dusíku způsobují rakovinu plic, astma a mnoho dalších respiračních onemocnění, nemluvě o zhoršování stavu životního prostředí na celé planetě."

Současná česká eurokomisařka Jourová vyzvala koncern k odškodnění evropských zákazníků, stejným způsobem jako v USA, automobilka porušila zákony na ochranu spotřebitele ve více než 20 členských zemí. Oficiální dpověď z Volkswagenu zněla ale nekompromisně, zákon jsme neporušili. Bohužel současné znění zákona na ochranu spotřebitele umožňuje koncernu vyhnout se jakýmkoliv sankcím a kompenzacím a revize zákona se plánuje na příští rok.

Je tedy na vyšetřovací komisi EIC aby prošetřila, vyjednala a připravila podklady pro nápravu. Probíhají jednání s bývalými eurokomisaři, ministry dopravy, zástupci automobilek, experty z Evropy i z USA. EIC má na konci svého mandátu, což činí jeden rok, vydat podrobnou zprávu se závěry jednání.

Snaha Volkswagenu tvrdit, že se jedná o selhání jednotlivce je absurdní, po měsících vyšetřování je jasné, že se jedná o globální problém. Znečištěné ovzduší má v EU ročně na svědomí téměř 430 000 předčasných úmrtí a náklady na zdravotnictví činí v této oblasti ročně asi 940 miliard eur. Oxidy dusíku způsobují rakovinu plic, astma a mnoho dalších respiračních onemocnění, nemluvě o zhoršování stavu životního prostředí na celé planetě. Nejedná se tedy o kauzu pouze ekonomickou, ale mnohem závažnější, závažnou takovým způsobem, že se dotýká nás všech a ohrožuje na životě každého z nás. Ať už bude automobilka přinucena finančně odškodnit své podvedené zákazníky, jakýmkoliv způsobem, zaplatí mnohem méně, než kolik stojí lidské zdraví.

Blogy