Růst DPH zvýší inflaci, zhorší ekonomický růst a sníží životní úroveň občanů ČR

28. února 2011

Vláda se naoko tváří, že zvýšení DPH z 10 % na 20 % potřebuje kvůli penzijní reformě. Dokonce toto zvýšení hodlá zavést co nejrychleji, zřejmě na podzim tohoto roku. Přesto, že politické strany vládní koalice slibovali nezvyšování daní a chtěli důchodovou reformu financovat z privatizačních příjmů, situace je jiná. Na jednu stranu sníží firmám odvody na sociální zabezpečení, údajně se zvýší zaměstnanost, na straně druhé současná vláda podkope již tak křehký hospodářský růst země. A hlavně zvýší výdaje občanům České republiky.

Pominu-li, že navrhovaná změna v důchodovém systému je pseudoreformou umožňující budoucí zprivatizování penzijního připojištění, růst DPH má přinést státnímu rozpočtu 58 miliard korun. Přitom z důvodu opt-outu bude zapotřebí 15 miliard a 20 miliard bude třeba dorovnat snížení odvodu firem na sociální pojištění. Vláda hodlá na jedné straně zhoršit životní úroveň rodin s dětmi a důchodců, ale aby toto zhoršení nebylo skokové počítá s 10 miliardami na daňové úlevy a na zvýšení penzí. Takže z jedné kapsy peníze vytáhne, aby z druhé ty samé rozdala. Zároveň však vláda již neříká, jak dlouho tyhle kompenzace budou.

Každému logicky uvažujícímu člověku musí být jasné, že pokud by se nesnižovaly sociální odvody zaměstnavatelům a nezvyšovala se DPH, pak by na důchodovou pseudoreformu bylo potřeba 15 miliard korun. Logicky se vkrádá otázka, proč vláda nehledá zdroje jinde, například ve vyšším zdanění bank, v progresivním zdanění příjmů, ve zdanění hazardu či v navýšení majetkových daní. Lze také jít cestou snížení počtu současných 210 daňových úlev,což by zároveň snížilo rozsah daňových úniků. Nebo získáním privatizačních zdrojů.

Kvůli vládnímu návrhu přijde zdražení o 4 až 7 %, varují ekonomové. Zvýšené náklady sníží koupěschopnost domácností a způsobí problémy v kultuře, ve službách či cestovním ruchu. Kvůli zvýšené inflaci se budou muset valorizovat důchody a sociální dávky, což přinese další tlak na státní rozpočet. Zaměstnanci budou požadovat zvýšení svých platů a z důvodu inflace se znehodnotí jejich úspory. Všechna tato negativa se promítnou ve zpomalení hospodářského růstu země a zejména ve snížení životní úrovně drtivé většiny občanů České republiky.

Blogy