Rušení pracovišť finančních úřadů zase na pořadu dne?

23. května 2019

V minulých týdnech bylo pracovníkům některých územních pracovišť finančních úřadů oznámeno, že jejich pracoviště bude zrušeno. Konkrétně v Plzeňském kraji jde o Sušici, Stříbro a Kralovice, ale rušení poboček finančních úřadů má jít napříč celou republikou. Konkrétně v Plzeňském kraji se jedná o 64 lidí, kteří mají přejít buď na jiná pracoviště do vzdálenějších bývalých okresních měst nebo budou propuštěni. Důvodem je plán provozních úspor, jak jej představila ministryně financí Alena Schillerová na začátku února. Opakuje se tak rok 2015, kdy ministerstvo financí nakonec po velkém odporu samospráv, poslanců a senátorů z velké části od rušení pracovišť ustoupilo. Tehdy jsem jako předseda rozpočtového výboru Sněmovny tento záměr také kritizoval a poukazoval především na absenci koncepce finanční správy a nejednání se samosprávami dotčených obcí.

Ano, šetřit se má. Ale domnívám se, že smyslupně, a ne za každou cenu! Stále se proklamuje přiblížit státní správu občanům. Skutečnost je ale taková, a to se nejedná jen o tento příklad, že se spíše vzdaluje od občana. Snižuje se její dostupnost a v případě finančních úřadů i jistý komfort pro daňového poplatníka. Pak se nemůžeme divit, že dochází k vysídlování menších měst a vesnic. Ne každý, a u starších lidí to platí obzvláště, si rozumí s internetem. Pro řadu lidí to bude znamenat, že dojížděním na vzdálené pracoviště finančního úřadu stráví i půl dne. A osobní návštěva je v řadě případů nutností. Nahradit rušené pobočky podatelnami, kam budou jezdit na dva dny na pár hodin dva pracovníci, je přeci jen slabou náplastí.

Interpeloval jsem ve Sněmovně v této věci premiéra Babiše i ministryni financí Schillerovou. Paní ministryně mně sdělila, že se jedná o zbytečnou hysterii, nechystá vyhlášku k zrušení územních pracovišť, tedy ji ani nepodepíše pokud bude ministryní. Paní generální ředitelka daňové správy Richterová si prý pouze dělá průzkum, jak jsou územní pracoviště daňovými poplatníky navštěvována a pak třeba upraví jejich provozní dobu. A že jakmile se začne dělat průzkum, tak úřednice v tom místě se začnou cítit ohrožené a jdou si po-stěžovat. No, podle poznatků které mám – tak buď je paní ministryně ředitelkou Richterovou špatně informována, nebo je dobře informována, a pak mlží. Skutečnost je taková, že zaměstnanci jsou již informováni o přesunu z územních pracovišť, která nemají 25 zaměstnanců na řídící územní pracoviště v bývalých okresních městech. V interpelaci jsem paní ministryni doslova řekl : “Doufám, že to nechápete tak, že na papíře to územní pracoviště nezrušíme, lidi z toho baráku přesuneme o třicet kilometrů dál a zřídíme tu podatelnu u vás ve městě.” Tak nakonec mám takový neblahý pocit, že tím územním pracovištěm je vlastně myšlena jen ta podatelna.

Rušení pracovišť finančních úřadů i v trojkových městech (obcích s rozšířenou působností) považuji za chybné rozhodnutí, které zhoršuje dostupnost státní správy na venkově a navíc nepomůže ani k lepšímu výběru daní. Na jednání rozpočtového výboru jsem také navrhl zařadit pro příští schůzi informaci, aby paní ministryně a paní ředitelka Richterová celou záležitost vysvětlili.

Václav Votava
starosta Stříbra a poslanec Parlamentu ČR

Blogy