Rozpočtově zodpovědná vláda je vůči naší zemi nezodpovědná

20. června 2012

Nedůvěra vlády je na historickém minimu a poslední údaje statistického úřadu dávají za pravdu kritice opozice.

Škrty a nedomyšlené reformní kroky současné koaliční vlády způsobují, že recese české ekonomiky sílí. Ideologickým měřítkem úspěšnosti hospodářské politiky vlády P. Nečase se stalo snižování tempa zadlužení. Ovšem tato rozpočtově zodpovědná vláda poněkud zapomněla, že radikální seškrtání investic a podkopání koupěschopnosti domácího obyvatelstva povede pouze k dalšímu poklesu HDP.

Nezodpovědnou hospodářskou politiku vlády již začínají kritizovat i nezávislí ekonomové, protože pokles HDP již ve třech po sobě jdoucích čtvrtletí má systémové kořeny. A to zejména z toho důvodu, že sousední země a naši nejvýznamnější obchodní partneři rostou. Negativní dopad poklesu vnitřní poptávky nezachránil ani přebytek zahraničního obchodu.

A pokud se odhaduje pokles české ekonomiky i na konci roku, pak bude velmi těžké dodržet plánovaný schodek státního rozpočtu a do problémů se dostanou i ostatní veřejné rozpočty.

Nejen hospodářská politika vlády a špatně zvolená strategie boje proti zadlužování vede naši zemi do hlubší recese. Nezodpovědnost této vládní koalice je v prosazování církevních restitucí, kdy finanční vyrovnání ve výši 59 miliard Kč zatíží  už letošní rozpočet a to poklesem HDP o 1,5%. Na což varuje květnová fiskální prognóza ministerstva financí.

Daleko pravděpodobnější situace zhoršení HDP České republiky zřejmě nastane z důvodu zastavení proplácení programů z Evropské unie. Tento pokles HDP by mohl dokonce dosáhnout 6 % , což by znamenalo katastrofu v úsilí současné vlády. 

Nálepka nedůvěryhodnosti naší země v kombinaci s neplněním fiskálních závazků může nastavit příděl dotací pro naši zemi pro roky 2014 až 2020. Ajakékoliv další snížení dotací v nadcházejícím plánovacím období způsobí další problémy v recesi se zmítající ekonomice.

Ovšem základním problémem je, že se naší zemi nedaří konvergovat k vyspělým zemím, ale nyní se jim ČR spíše vzdaluje. Tak jako se snižuje životní úroveň našich občanů, zvyšuje se míra chudoby, zhoršuje se kvalita a dostupnost veřejných služeb a řada oblastí života je cíleně privatizována. Otázkou je, jak dlouho bude tento stav trvat a jak dlouho bude tato nepoučitelná vláda pokračovat v realizaci neoliberální politiky.

Blogy