Priority ČSSD na červnové schůzi Sněmovny

28. června 2016

Poslední schůze Poslanecké Sněmovny před vládními a parlamentními prázdninami. Co bude nutné prosadit a s čím sociální demokracie na tuto schůzi jde?

Mezi prioritami sociální demokracie bude rozhodně zákon o prokazování původu majetku, novela zákona o střetu zájmů a novely zákonů regulujících činnost politických stran a hnutí a zpřesňujících pravidla volebních kampaní. Tyto důležité návrhy čeká závěrečné čtení, které rozhodne, v jaké podobě a zda vůbec budou schváleny.

Vláda Bohuslava Sobotky věnuje velkou pozornost boji s hospodářskou kriminalitou a s tím související korupcí. Ministři za ČSSD byli u vzniku daňové Kobry, která úspěšně bojuje s korupcí a podvody a má za sebou nepřehlédnutelné výsledky. Jedním z dalších nástrojů, jak omezit velké daňové úniky bude zákon o prokazování původu majetku. Umožní prověřit, zda jmění, spotřeba nebo jiné vydání daňového poplatníka odpovídá příjmům, které správci daně deklaroval v minulých obdobích. Účelem je, aby nepřiznaný a nezdaněný příjem byl následně zdaněn. Povinnost prokazování budou mít pouze ti, u kterých bude rozdíl mezi jejich majetkem a přiznanými příjmy vyšší, než sedm milionů korun.

Novela volebních zákonů sjednotí dosud roztříštěná pravidla volebních kampaní do různých zastupitelských sborů a stanoví jednotlivé limity pro volební kampaně. Pro všechny kandidující subjekty se zavádí povinnost, aby nejpozději tři dny před volbami byly zveřejněny údaje o sponzorech jejich volební kampaně. Hlavním cílem novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích je zavedení transparentnější kontroly financování politických stran a hnutí.

V souvislosti s aktuální agendou, která plnila přední stránky médií, bude ČSSD trvat na zřízení parlamentní vyšetřovací komise. V minulém týdnu jsme nedopustili zneužít zasedání sněmovního Výboru pro bezpečnost, což by přineslo jen zapojení policie do politické kampaně a vznik „Kubiceho zprávy č. 2". Poslanecký klub ČSSD jednoznačně odmítl způsob, jakým byl výbor svolán za zády jeho předsedy Romana Váni v době, kdy byl na zahraniční cestě. Následný průběh takto svolané schůze bohužel potvrdil, že obavy z hrozícího zneužití práce výboru byly na místě. Pokud tedy v této věci selhávají standardní nástroje parlamentní práce, bude nutné zřídit parlamentní vyšetřovací komisi, která důsledně prošetří současnou situaci v Policii ČR. Nikdo odpovědný z ČSSD nebude chtít nic z toho, co se kolem chystané reorganizace policie řeklo, napsalo, či udělalo, zamést pod koberec. Je nutné, a v zájmu bezpečnosti a svobody občanů ČR i nezbytné, aby policie fungovala tak jak má a pracovala v rámci kompetencí, které jí příslušejí.

Nebylo by nejvhodnější takto končit blog o priorách červnové poslanecké schůze, a proto se ještě několika větami vrátím k návrhu zákona o prokazování původu majetku. Kdo si dnes vzpomene, že nejde o první pokus zavést majetková přiznání i v České republice? Už před 13 lety předložila vláda ČSSD podobný návrh, který úspěšně procházel legislativním procesem, ale pro odpor pravice nakonec nevstoupil v platnost. Doba westernového kapitalismu se tím u nás poněkud prodloužila, nicméně v dlouhodobých prioritách ČSSD prosazení majetkového přiznání zůstalo a dokonce se stalo jedním z nejdůležitějších programových bodů, které sociální demokracie zapracovala do programového prohlášení a do koaliční smlouvy.

Až zákon schválíme, bude se u nás spekulantům a podvodníkům žít zas o něco hůře a poctivým občanům zas o něco lépe, neboť vybereme více peněz pro potřeby nás všech a daňovým podvodníkům i kouzelníkům s dotacemi dáme najevo, že podvádět se prostě nevyplácí.

Blogy