Rok 2017 – více peněz z EU, prioritou jsou klíčové dopravní projekty

9. listopadu 2016

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny projednal výdaje na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu EU v roce 2017, a to v rámci návrhu státního rozpočtu. Jako zpravodaj tohoto bodu ve Výboru pro evropské záležitosti vítám, že pro rok 2017 tvoří navrhované příjmy z rozpočtu EU 96,8 mld. Kč, což je o 4 mld. více než letos.

Politika hospodářské a sociální soudržnosti je objemově nejvýznamnější evropskou podporou. Nejvyšší částka je rozpočtována v Operačním programu Doprava, celkem 17,7 mld. Kč. Z významných dopravních projektů má být mimo jiné provedena druhá fáze modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň. V deseti kapitolách státního rozpočtu je na příští rok v celkové výši 13,2 mld. Kč rozpočtován Integrovaný regionální operační program, určený zejména pro naše obce, města a regiony. Program Výzkum vývoj a vzdělávání celkové má být podpořen 11,6 mld. Kč, životní prostředí pak 10,4 mld. Kč.

Osm ministerstev rozpočtuje 98 % celkových výdajů za oblast programů a projektů EU. Z určených pravidel evropské dotační podpory vyplývá, že nejvíce peněz administrují rezorty zemědělství, dopravy a místního rozvoje. Věřím, že zvládnou rozběhnutí evropských fondů. Je potřeba prioritně zahájit stavbu deseti klíčových projektů dopravní infrastuktury, pro které jsme s Evropskou komisí v letošním roce vyjednali výjimku z opakování procesu EIA.

Mgr. Igor Jakubčík, místopředseda výboru pro evropské záležitosti PSP ČR

Blogy