Reakce na článek z Mf Dnes pod názvem Nemocnice zruší jen pětinu lůžek oproti původnínu plánu

5. dubna 2012

Při pročítání textu z pera paní redaktorky Lenky Petrášové (MFDnes, 26.9.2011) mě zaujal pregnantně vytištěný stručný úvodní text tohoto znění : „Místo deseti tisíc zrušených lůžek jich zmizí jen dva tisíce. A místo pěti miliard úspor se ušetří jen dvě stě miliónů korun. Takový je zatím výsledek ambiciózní akce.“

Podle toho, jak jsou periodicky „nastřelovány“ počty nemocničních lůžek, která mají být rušena, tentokrát absolutně, si lze udělat představu, jak asi uvážené jsou tyto kroky. Za působení pana ministra Stráského byly podávány podobné návrhy, ale ty byly zmírněné tím, že lůžka měla být spíše restrukturalizována, a v menším procentu rušena. Důvod však byl stejný : zadlužené nemocnice, nedostatek prostředků ve v.z.p., „….. proto je třeba de facto zrušit 1/3 nemocničních lůžek.“ K tomuto kroku naštěstí tehdy nedošlo…

Vždy jsem byla té zásady, že je třeba provést důkladnou zpětnou analýzu toho problému, který chci radikálně řešit. Vždyť přece existují nejen vědecké práce z oboru „organizace zdravotnictví“ na toto téma, ale postačí i obyčejné kupecké počty na to, abych věděla, kolik mám v rámci kraje těch kterých nemocničních lůžek, jaká je jejich obložnost, jak odpovídají tyto počty stanoveným normám v zákonných a podzákonných normách, vypočteným celostátním průměrům apod., a teprve poté se mohu odhodlat k tak závažnému kroku, jakým je rušení lůžek, stanic, nemocnic, oborů……Vždyť moderní zdravotnictví musí splňovat tři základní atributy –dostupnost, kvalita, efektivita -  a já mohu tímto neuváženým krokem ohrozit onu dostupnost, na kterou se pak nabalují další dvě žádané vlastnosti, ale pozor ! V  pozici mínus !

Jde tedy o ohrožení zdraví a někdy i života těch, kterým péče dostupná nebude. Na jaře r. 2005 se k tomuto plánu hrdinně přiznal pan ing. Pažitný při přednášce na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Působil tehdy na slovenském ministerstvu zdravotnictví jako poradce, ale spíše spolustrůjce slovenské „reformy zdravotnictví“, když tam velel pan ministr Zajac. A nejde si nevšimnout, že tento bývalý ministr je prý poradcem TOP 09, tedy i pana kolegy Leoše Hegera. Ten působil donedávna jako velmi schopný ředitel FN Hradec Králové. V této souvislosti mě napadá, proč už tehdy nezvolil tento způsob šetření, tedy redukci lůžek v jeho FN ?!  Vždyť nyní k tomu rovněž vyzývá, aby i v těchto klíčových nemocnicích došlo k absolutní redukci lůžek.

Při působení v roli hejtmanky Plzeňského kraje  jsme hned na počátku funkčního období provedli zmiňovanou analýzu. V sedmi okresech máme zajištěnou lůžkovou nemocniční péči jen v pěti z nich, ale počet lůžek a zastoupení oborů  vyhovuje těm parametrům, které byly získány z nastavených zákonných i podzákonných norem. Je totiž také třeba pomýšlet na geografickou dostupnost, tj. síťové uspořádání nemocnic v každém kraji. Jen tak má smysl dojezdový čas, jen tak lze zajistit spravedlivou a nevyhnutelnou  akutní péči. Vždyť každý občan přispívá svým dílem do v.z.p., proto má stejné právo na kvalitní zdravotní péči. Jinými slovy –dostupnost a kvalita zajišťují v drtivé většině případů i příznivou léčebnou a ekonomickou efektivitu.

Smířili jsme se s tím, že v Plzeňském kraji je síť děravá, s velkými oky na pomyslné silonce, ale máme lůžek v náležitém počtu. Proto se mnoho občanů diví, proč by i u nás měla být „škrtána“ lůžka, jak doporučuje VZP. Je potřeba, aby se kraje sjednotily v doporučovaných postupech, aby situaci řešily jednotným způsobem, a to bez ohledu na to, kdo je zřizovatel či strategický partner. To je totiž občanovi úplně jedno : hlavně když nemocnice existuje, je v náležitém oborovém zastoupení, má dobře využívaná lůžka i přístrojovou techniku, její péči zajišťuje vzdělaný a vlídný personál, není provázená pomluvami a prokazatelnými neúspěchy, nenachází se v delší vzdálenosti než maximálně 50 km od potřebného pacienta….Ano: toto jsou kritéria, jak je nutné vybudovávat koncepční a strategický přístup k řešení bezchybného chodu a pokroku této základní služby sociálního státu, jakým zdravotnictví stále ještě je !

V tomto duchu jsem v prosinci 2011 interpelovala pana ministra Leoše Hegera. S jakou se setkám odpovědí, to samozřejmě sdělím panu hejtmanovi Milanu Chovancovi a jeho radním….

Blogy