Rathova presumpce neviny

10. září 2012

Obhajujete zloděje pane, dočkal se komentáře kolega Kapal na svém dnešním blogu. Byl chycen s úplatkem. Vtip je v tom, že nosit peníze není trestný čin. Musí se prokázat, že byly získány trestným činem. Dokud se tak nestane, jde o pouhé podezření. Nechci obhajovat zloděje, ale hájím a vždy hájit budu lidská práva. Važme si svobody a braňme se před zneužíváním moci.

Odbornost vyšetřovatelů

Vyšetřování hospodářské trestné činnosti (korupce) je nejtěžší policejní disciplína. Profesně těžká i z jiného důvodu než ryze odborného. Pachatelé jsou bílé límečky s kontakty. Vyšetřovatelé byli jsou a budou vždy vystaveni těžkému tlaku na integritu. Za vlád Langera, ale i dalších, jich byla řada odejita. Znám příběh vynikajícího vyšetřovatele, který pracoval na nejzávažnějších kauzách (LTO apod.) a byl propuštěn na základě zmanipulovaného psychologického vyšetření. Mohli jste zaznamenat, že ministr Kubice pravidla pro přezkumy psychologických vyšetření nyní mění. Byly nástrojem na odstraňování nepohodlných. Zmiňuji se o tom proto, že policie dnes odborníky na tuto disciplinu prostě nemá.

Zveřejnění stačí k odsouzení u lidu, ale co soud

Zpět k případu Rath. Odposlechy jsou pouze podpůrné důkazy. Nikdy JEN na nich nemůže být postaven trestní případ. Pomíjím fakt, že je nařídil místně nepříslušný soudce a hrozí, že se k nim trestní senát bude stavět jako by nebyly. Odposlech musí být podepřen dalšími důkazy. Pokud obvinění nemluví (je to jejich právo), je třeba skutek prokázat svědeckými výpověďmi, dalšími listinnými důkazy, expertizami a jde o práci pro velmi zdatného a vzdělaného vyšetřovatele. Odposlech je práce pro strážmistra, prokázat věc pro inženýra ekonomie a zdatného právníka. Slavná kubiceho zpráva byla snůška drbů. Postavit před soud pachatele je úspěšné ukončení policejní práce. Z kubiceho zprávy nebyl postaven před soud ani jeden "pomluvený". To byl výsledek práce "elitního" útvaru. 

Po zkušenosti s případem Michálka, Kočí a Škárky - ať se to komukoliv líbí nebo ne, ale všichni jmenovaní oznámili korupci a podívejte se jak dopadli - se není možné divit, že svědci mají problém s justicí spolupracovat.

Politika ovlivňuje trestní řízení, bohužel

Případ Rath začíná zasahovat do činnosti Poslanecké sněmovny. Hlasujeme s rozdílem jediného hlasu. To vše v době, kdy jeden z opozičních poslanců je mimo hru. Podobně byl podruhé prezidentem zvolen Václav Havel. Poslanec Sládek byl tenkrát zadržen, aby nemohl hlasovat a pak se mu nic neprokázalo. Byla to špinavá hra. Kladl jsem si otázku, co je důvodem vazby Dr. Ratha? Nepřevažují důvody politické nad objektivní nutností chránit společnost před pachatelem? Proč moc výkonná zmrazuje majetek, který nepochází z trestné činnosti ani nesloužil trestné činnosti - mám na mysli rodinné domy nabyté před vstupem do politiky? Mohly být zastaveny na půjčku ve prospěch kauce.  

A tak začíná být stále více indicií, že u rathovy kauzy není vše jak by mělo být. První příznaky jsem popsal zde.

Všichni vidíme domovní prohlídkou objevené peníze. Miliony, zejména u Pancové a Kota. Na rozdíl od kauzy CASA tady policie začíná od opačného konce. Má zřejmě kořist, ale nemá důkazně podchycen mechanismus a nemá škodu. Pokud všude proběhlo vše podle zákona, jak tvrdil včera ve Sněmovně Dr. Rath může objektivně nastat stav, že nebude možné prokázat, že miliony byly získány trestným činem. Prokazovat musí justice, nikoliv obviněný. Jiná situace v dokazování je u zdanění. Proto je všude ve světě berňák víc nenáviděný než policie. Stačí se zeptat Pancové, Kota a Ratha, kdy a kde jste ty prostředky zdanil. A bývá to ve světě mnohdy jediný prostředek, jak se dobrat alespoň jakési spravedlnosti. Vzpomeňte za co v base skončil Al Capone.

Včera jsem v projevu Dr. Ratha ocenil, že požádal o své vydání. Imunita pro tyto případy není a nesmí být. Sněmovna není soud. Také jsme drtivě hlasovali pro vydání. Co však je další střípek do nejasností je fakt, že podkladem pro další žádost o vydání jsou pouze odposlechy, navíc identické, které do Sněmovny policie předložila před 120 dny. Nic nového potvrdil kolega Křeček z Mandátového výboru. Potvrzuje se, že v kauze Buštěhrad jsou orgány činné v trestním řízení v důkazní nouzi. Tedy první žádost o vydání byla skutkově mimo? A protože k novým kauzám ve spise není podle kolegy Křečka také nic, co si myslet o nich.

Mandát poslance a jeho význam

A pak je tady problém ústavní. Mandát poslance. Opozičního. Bylo by fajn, kdyby byl Dr. Rath vypárován kolegyní Parkanovou, ale ta se škodou přes 400 milionů ve vazbě není. Může vesele ovlivňovat svědky a hlasovat. Třeba o tom, jak důchodcům z peněženky "štípne" 40 miliard v dalších 3 letech ve prospěch církví. Důvodem vazby není, že je někdo přichycen při činu, jak mylně někteří komentátoři manipulují.

Výsledkem současného stavu je, že opozice má o jeden hlas méně. A jak správně uvedl poslanec Doktor v projevu zde,  máme problém. Když se podíváte na hlasování o vydání Dr. Ratha o bodu týkající se jeho vydání, uvidíte, že hlasoval. Na výsledcích hlasování o důchodové reformě a dalších najdete nepřihlášen. Verze omluven by byla výstižnější. Na druhou stranu omluven znamená, že jde o mojí vůli poslance, že jsem se ten den nedostavil. Nepřihlášen je tedy správně, důvodem je zabránění účasti někým jiným. A protože včera se ukázalo, již podruhé, že technicky je možné, aby hlasoval, pak se ptejme, kdo brání hlasování poslance Ratha. A má na to vůbec právo, zejména když pominuly koluzní důvody? Mandát poslance je vážná věc. Netýká se jen poslance samotného!

Pokusil jsem se problém vyřešit a načetl jsem doprovodné usnesení k vydání Dr. Ratha:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá:

1. Orgány činné v trestním řízení o urychlení řízení, dodržení ústnosti řízení a tady přenesení dokazování v co nejkratší době před soud,

2. Upravit doktoru Rathovi výkon vazby tak, aby mu byl umožněn výkon mandátu poslance, zejména účastí na hlasování o zákonech."

K bodu 1: jedna ze zásad trestního řízení je rychlost. V ČR bohužel něco zhola nemožné, přes snahy zákonodárců to změnit a dokazování přenést od policie k soudu, kam patří. Srovnejte případ Breivika a Bárty. Složitostí, počtem úkonů díky počtu obětí a rozsahem expertiz nesrovnatelné. Přesto Breivik byl odsouzen téměr přesně do roka. Možná jsem měl použít jinou formulaci, že Sněmovna žádá o kontrolu rychlosti, ale vycházel jsem z požadavku kolegy Křečka a jeho správné vize - byl přichycen při činu, proč není aplikováno zkrácené řízení.

K bodu 2: Již 2x byl dr. Rath na jednání přítomen a mohl hlasovat. Technicky není problém. V této věci vedení Sněmovny i orgány činné v trestní řízení cítí, že neumožnit mu vystoupit a hlasovat by bylo v rozporu s Ústavou. Pokud je tomu tak, a domnívám se že opravdu je, pak je ten rozpor i v ostatních případech výkonu mandátu, zejména při hlasování o schvalování zákonů. A je v možnostech moci výkonné přestěhovat Dr. Ratha do věznice v Praze, využít k dopravě prostředky na dopravu poslance, které jsou zmraženy a umožnit asistentům denní kontakt s ním při odbavování agendy. Zákon o výkonu vazby práci obviněného umožňuje!  Jen včera chyběla vůle.

Návrh usnesení bohužel schválen nebyl. A to přesto, že jej podpořili i někteří poslanci vládní koalice. Za ODS hlasovali pro Jan Kubata, Boris Šťastný a Igor Svoják. Z klubu TOP09 – Starostové návrh podpořil poslanec Ladislav Jirků. Z řad poslanců klubu VV hlasovali pro poslanci Michal Babák, bývalý ministr školství Josef Dobeš, Oto Chaloupka, a bývalý hejtman Libereckého kraje Petr Skokan.

Z nezařazených poslanců návrh podpořili Pavel Bém (dříve ODS), Michal Doktor (dříve ODS, nyní Jihočeši 2012) Jiří Paroubek (dříve ČSSD, nyní LEV 21), Jiří Šlégr (dříve ČSSD, nyní LEV 21), Jaroslav Škárka (dříve VV), a Kristýna Kočí (dříve VV).

Pro návrh celkem hlasovalo 80 poslanců ze 186 přítomných. Proti hlasovalo 39 poslanců. K jeho schválení však byl nutný souhlas 94 poslanců.

Případ Dr. Ratha patří před soud. Co je však také trestný čin - zveřejňování údajů ze spisu, odposlechy, které možná ani nebudou k soudu připuštěny, ale k mediální popravě stačí. Jako zneužití pravomocí může být pojmuto i zmrazení věcí v rozporu s trestním právem. To je však jiný příběh.

Sněmovna včera prokázala, že má problém uznat presumpci neviny. Ta říká, že do odsouzení se na každého jednoho z nás musí pohlížet jako na nevinného. A jde o ústavní princip, opět vážná věc.

Blogy