RATH - z pohledu poslance, který hlasoval pro vydání, celý projev

5. června 2012

Představte si následující situaci. Kohokoliv z Vás zadrží chlapík. Prohlásí se za kapitána zámořské lodi registrované v ČR a šoupne Vás do vlastní basy. Podle trestního zákona k tomu je kapitán lodi mimo území ČR oprávněn. Řeknete, sakra, ale my nejsme na lodi ani mimo území ČR. Co na tom, to je maličkost.

Jako maličkost nebo detail zřejmě orgány činné v trestním řízení ve věci Rath ignorují také článek 38 Listiny základních práv a svobod – Nikdo nesmí být odňat svému soudci. To pravidlo má za cíl vyloučit možnou manipulaci s přidělením případu konkrétnímu soudci a cílem je opravdu nestranné nepodjaté rozhodování. Na ústavní princip navazuje v trestním řádu § 18 – řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán, nelze-li  místo činu zjistit, pak rozhoduje bydliště nebo pracoviště obviněného. Pokud ani to nevíme, pak rozhoduje, kde čin vyšel najevo. Pokud anonym poslal oznámení do Brna, pak je tato poslední instance kraj Jihomoravský. Pokud anonym do podání napíše, že podezřelý kupoval zmrzlinu v Ostravě není to důvod zahájit právě tam a odposlouchávat prostory v Aši. Veřejné zdroje generují v této věci tento fakt: Příslušnost pro dozor Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem vznikla díky zmínce o projektové kanceláři Aria, která vypracovala původní nenavýšenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci zámku v Buštěhradu. NENAVÝŠENOU. Jediné co tedy z tohoto sdělení vyplývá je fakt, že v severních Čechách k trestnému činu NEDOŠLO. Spis nebyl odtajněn ani obhájcům, lze tedy předpokládat, že důvody proč konalo Ústí se stále vyrábějí, hledají. Je to podobné, jako přiznání policistů, že obcházeli informační systém. Všechno dohromady to svědčí o dvou věcech:

  1. Selhává systém, státní zástupci si nevěří a úspěchu lze dosáhnout jedině díky ohnutí práva.
  2. Od začátku byl cílem David Rath a byl mu odňat jeho soudce.
  3. Doutná podezření, že se státní správa naučila vyrábět kauzy na objednávku.

I státní zástupci jsou vázáni citovaným ustanovením trestního řádu. Vyhláška, která upravuje jejich činnost totiž zcela přesně říká: K výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním je příslušný státní zástupce přidělený ke státnímu zastupitelství, které působí při soudu, jenž by byl příslušný konat ve věci po podání obžaloby řízení v prvním stupni.

U Ratha víme, kde bydlí i pracuje, dokonce je zřejmé, kde se skutek stal. Můžeme přemýšlet nad Prahou nebo Středočeským krajem. Co tedy ve věci koná kapitán lodi, která neexistuje?

Víte, není to jedno. Je to porušení Listiny základních práv a svobod, zákona navazujícího na Ústavu ČR, z které všechny tyto omezení vycházejí. A mají smysl. Státní moc si nesmí uzurpovat víc práv, než jim dává zákon. Pokud to připustíme, jsme na cestě do pekel. Pouštíme ze řetězu krakena, který se může snadno vymknout kontrole. Dnes je u moci Kubice, Nečas a Pospíšil. Zítra Vám to oplatí třeba Sobotka, Hašek a Tejc. A pozítří to dopadne na Vás v Liberci, Ostravě, Brně nebo Suché Lozi.  Když se dnes budete všichni bát říct nahlas svůj názor, až si pánové v černých pláštích přijdou pro vás,  nikdo nebude poslouchat. To už nastoupí strach. Takhle nějak začínaly všechny totalitní režimy. Pravidla musí platit pro všechny, od toho jsou to pravidla stanovená zákonem.

Tak znovu. Je v souladu s Ústavou, aby byl poslanec 14 dnů ve vazbě, aniž byl Sněmovnou vydán k trestnímu řízení? Jen díky extenzivnímu výkladu práva ano. Ale v trestním právu je extenzivní výklad nepřípustný !! Takže jediná správná odpověď je takhle NE. Bylo možné získat souhlas Sněmovny před rozhodnutím o vazbě? Ano, stačilo svolat schůzi Sněmovny ve lhůtě pro zadržení. Detail nebo chyba usmívající se asistentky kapitána neexistující lodi?

V kolébce demokracie platí, že důkazy, které byly získány v rozporu se zákonem, jako by nebyly. Skutečně nezávislý soud propustí i podezřelého z vraždy, díky procesním chybám. Můžeme si o věci myslet co chceme, ale jedno je jisté. Ústava tam stále něco znamená.

Je zneužití moci, když se nepostupuje podle přesně daných pravidel. A je úplně jedno, jestli obviněný je pán nebo kmán.

Byl jsem také vydáván. Je tomu rok. Nevydali jste mě, i když jsem Vás o to žádal. Kauza se naštěstí přesto dostala k soudu, který nyní rozhodl. Případ soudce zastavil v řízení proti mému kolegovi. Kdybych nebyl politikem, spis by se ani nenarodil a soudním verdiktem to bylo potvrzeno. To, že mne chce policie vydat, psaly všechny servery i všechny noviny, vysílaly všechny tři televize. Že soud řízení zastavil, jsem si přečetl jen na internetu u aktuálně.cz a na serveru týden.cz. Pro ostatní to byla zpráva nezajímavá. Tím chci říct, že jde mnohdy o ryzí politický boj, ať už uvnitř stran nebo mezi nimi. Podle toho, kdo právě ovládá vnitro a spravedlnost.

Vydávali jsme Víta Bártu a Jardu Škárku. Podívejte, jak dopadl jejich soud. Všemi vychvalovaný, vystresovaný soudce Šott rozhodl, že půjčka je úplatek. Takže, pokud je tomu tak, budeme zítra vydávat Martina Vacka, předsedu jednoho sněmovního výboru. Půjčil si od Bárty také, za stejných okolností. Přijal tedy půjčkou úplatek a to je trestný čin. Že je to blbost? Ne to je výklad práva soudcem Šottem. Kolega Škárka má nepravomocně zákaz činnosti poslance za to, že oznámil podezření z trestného činu a předal policii hromadu důkazního materiálu. Mimo jiné jsme se díky němu dozvěděli o etickém kodexu VV, kde se strana chystala 10% ze zakázek dělit mezi své členy a partaj, respektive majitele strany. Svědci z řad poslanců VV trpěli podle soudce amnézií, vysmíval se jim, pak přesto o jejich výpověď opřel rozsudek. To byl úžasný politický proces. Po rozsudku jsem skoro litoval, že jsem hlasoval pro vydání obou a zapil jsem to těžkým francouzským vínem.

Zpátky do současnosti. Teď už jen chybí, aby kolega Rath, ač evidentně zdráv, statečně se vyjadřující tady mezi námi, a věřím, že to je velmi těžká pozice, spáchal ve vazbě sebevraždu. I když je v plné psychické síle a kondici. Taky jste zaregistrovali, jak nás na to ve sdělovacích prostředcích připravují v rozhovorech s psychology? Když je státní moc schopna překračovat pravidla hry v Ústavě, LZPS, je jen krůček k likvidaci důsledné, totální. I to je pro některé naše spoluobčany takový detail, sfouknutí svíčky.  

A nyní to nejpodstatnější. Jak mám věřit lidem, tedy policistům, státním zástupcům a soudcům, pokud sami nerespektují zákon? Jak máme my všichni věřit, že to co říkají o důkazech je pravda, když vidíme, jak jsou ochotni a schopni ohýbat, rozuměj porušovat,  Ústavu. Kdo je schopen ohnout procesní pravidla, je schopen a ochoten ohnout, chcete-li zfalšovat, i důkaz. Práce těchto lidí je postavena na pevném morálním základě a jejich schopnosti se pravidlům plně podřídit. Plně. Nevidím do spisu a nemohu tedy tvrdit, že je důvod k nedůvěře, ale náznaky tady jsou a není jich málo. Pochybnosti o místní příslušnosti státní zástupkyně nevyvrátila.  

Nepostoupila justiční mafie do druhého levelu? Místo zametání pod koberec vyrábění kauz? Je standardní, aby oznamovatele vyslechl náměstek nejvyššího státního zástupce? Zkuste to kdokoliv udělat. To se může podařit jedině po telefonátu z velmi vysokých míst, aby vás byť jen přijal, natož s vámi osobně něco sepisoval.

Máme se smířit s realitou, kdy se ze státní správy pouštějí fragmenty odposlechů, které poškozují nepohodlné jednotlivce? Provokativně odpovím proč ne, ale ať ta pravidla platí pro všechny. Pověsme na premiéra mikrofon a pusťme si jeho dech on line 24 hodin na internet. Ať slyšíme, co si povídá se slečnou Nagyovou. Proč ne, když můžeme poslouchat Janouška, Béma, číst si již dnes, aniž by proběhl soud, odposlechy Ratha. To by se líbilo. Taky cítíte, že to nejde? A uvědomujete si, že možná i slečnu Nagyovou brzy uslyšíme, jen co toto zboží následnice ABL nebo jiná agentura získá. Pokud ho samozřejmě sám odposlouchávaný nezaplatí krví.

Zrušme informační systém u policie, když z něj informace jen tečou, nechme na anonymech, ať sami rozhodnou, který státní zástupce bude jejich udání řešit nebo nechme na obviněných ať si sami zvolí svého soudce. Nebo budeme losovat.  Za důkaz pojďme považovat všechny odposlechy bez ohledu kdo je pořídil. A kalkuly ODS nebo jak těm zásadám vznešeně říkáte?, ty váš premiér stejně už dávno zakopal hluboko pod zem a pohřbil.

Máme tady tři odpovědné za současný stav. Ta jména jsou jasná. Nečas, Pospíšil a Kubice. Pamatujme si je. Radek John, který si přisuzuje zásluhy na tomto stavu, opět neví, o čem mluví. Jeho nový pořad „Na vlastní uši“ však zaujal veřejnost.

Bez odpovědi na otázku proč je ve věci příslušný severočeský soud, a zda vůbec, se  nám nebude lehce hlasovat pro vydání Davida Ratha. Všechny dosud provedené úkony jsou totiž v případě, že Ústava byla porušena, získány za cenu zneužití úřední moci a to je trestný čin. Infikováno jedovatým stromem je toto ovoce a již v prvním ročníku se na právech učí, že takové ovoce, jako by nebylo.

Sněmovna dnes Davida Ratha nejspíš vydá. V trestních věcech tohoto typu musí rozhodovat soud. Pokud pud sebezáchovy soudcům a státním zástupcům dovolí ve věci pokračovat, pak do doby soudního verdiktu zůstane David Rath vězněn. Je však plnou odpovědností ministra spravedlnosti a premiéra této země, kde a jakým způsobem bude tato sporná vazba vykonávána a zda ji David Rath ve zdraví přežije.

Morální je nekrást. Morální je nelhat. Zloděje je třeba zavírat, nelze je však usvědčovat pomocí lží a nezákonností. To bychom mohli dospět k závěru, že koneckonců nepotřebujeme ani soud. A pokud si mám odpovědět dnes na otázku, zda jde o politickou kauzu a podle toho hlasovat, pak vězte, že mi to justice vůbec neusnadnila.

Budu hlasovat pro vydání. Zastavit díky imunitě tuto kauzu, nedozvěděli bychom se nikdy, jaká je pravda. Pokud šlo o objednávku, past, podvrh důkazů, jedině soudní soustava s veřejným procesem dává naději na její odkrytí. Poslanecká Sněmovna to nemá šanci zjistit. Pokud je to vše čisté, správné a důkazně podložené, pak musí platit padni komu padni. A budu doufat, že justice bude stejně razantně konat v dalších kauzách a v těch spojených s evropskými dotacemi je co zkoumat. Těch hotelů, penzionů, na MŠMT televizních seriálů o nesmyslech a dalších podnikatelských projektů bylo v posledních letech realizováno za stovky milionů. I ty ve stadiu pokusu mohou být díky rozsahu trestné. To se to podniká, když daňový poplatník z celé Evropy vám investici zaplatí a vy nezatíženi hypotékou nebo úvěrem jen kasírujete. Teda jen někdo, samozřejmě. A ty 15ti procentní provize za zprostředkování jsou božsky zákonné a křišťálově čisté, pravda.  A jinde není stále kanalizace a jezdí se po prašných ulicích, jako u nás ve Staré Boleslavi.

Hlasoval jsem v této Sněmovně pro omezení imunity, kterou považuji v tomto nastavení za přežitek. Pro mne je dnešní hlasování o imunitě jako takové, ne o Davidu Rathovi. Jen a jen proto  bude u mého jména po hlasování ANO.

Apropo? Jaké bankovky mají žlutou barvu?

Blogy