R.Bednářová: 11. březen – Evropský den památky obětem terorismu

5. března 2014

Již brzy si připomeneme památku obětí teroristických útoků. Od roku 2005 vyhlásil Evropský parlament 11. březen Evropským dnem památky obětem terorismu. Je věnován všem, kteří se stali obětí terorismu po celém světě, a to nejen těm, kteří zahynuli nebo byli zraněni, ale i jejich příbuzným a přátelům.

Datum vzpomínky odkazuje na 11. březen 2004, kdy po sérii koordinovaných teroristických bombových útoků ve vlacích ve španělském Madridu zůstalo 191 mrtvých a okolo dvou tisíc zraněných. Útoky v Madridu patří co do počtu obětí mezi nejhorší teroristické činy v novodobé evropské historii.

Většina definic terorismu se shoduje v konstatování, že jde o nezákonné, předem připravené a promyšlené užití různých forem násilí, směřované proti nezúčastněným osobám (většinou civilistům), jehož smyslem je vyvolat strach, umožňující dosažení politických, náboženských nebo ideologických požadavků a cílů. Je jednou z globálních hrozeb, kterým musíme čelit. Ať již se jedná o bombové útoky, atentáty, únosy osob, braní rukojmí či jiné násilné činy, důsledky pro jejich oběti bývají katastrofální a celý svět musí proti těmto násilným činům bojovat.

K tématice terorismu jsem napsala báseň Golem, kterou Vám na závěr předkládám k zamyšlení:

GOLEM

Pach smrti šíří se kolem,
pláč a nářek zoufalý,
řádí terorismu golem,
jak krutý, jak troufalý.
Nevinné oběti jsou jeho stravou,
myšlenky na spásu honí se hlavou.
Pryč se zlým golemem,
vemte mu šém z čela!
Pryč se zlým golemem,
ochromte ho zcela!
Nevinné oběti nechť navždy zmizí,
myšlenky na teror ať jsou všem cizí.

Ing. Renata Bednářová, Praha 4

Blogy