Prohlášení předsedy Senátu k aktuálnímu dění ve zdravotnictví

28. ledna 2011

Vítám významný posun v jednání, který dnes učinili ministr zdravotnictví Leoš Heger a představitelé lékařských organizací, prezident ČLK Milan Kubek a předseda LOK Martin Engel.

Představitelé lékařských organizací mě již při prosincovém jednání v Senátu ujistili, že vláda má nástroje, jak na požadavky odcházejících lékařů adekvátně reagovat. Konference Aktuální situace v českém zdravotnictví, kterou jsem uspořádal v polovině ledna v Senátu, potvrdila, že prostředky ve zdravotnictví lze určitými opatřeními získat a požadavkům lékařů postupně vyhovět.

Bylo zřejmé, že právě vládní kabinet by na svých bedrech nesl důsledky odchodu lékařů a rozpadu systému nemocniční péče v zemi. Byl nejvyšší čas, aby vláda přestala řešit jen krizové scénáře a začala se zabývat spíše nápravou systémových nedostatků, která by umožnila směřovat více prostředků na odměňování zdravotníků.

Vláda nyní, po opakovaných výzvách, začala s lékaři a představiteli krajů věcně jednat a učinila první seriozní návrh v podobě 2 miliard korun. Věřím, že se co nejdříve podaří dojednat také garanci návratu lékařů na svá pracoviště, a dospět tak k dohodě, kterou veřejnost napjatě očekává.

Blogy