Proč by měli mladí jít do politiky

Proč jít do politiky? Dle mého názoru najdeme odpověď ve vzdělání. Vzdělaný člověk má rozhled a nějaké povědomí o daných tématech. Takový člověk má své názory a umí si je patřičně obhájit. Určitě všichni víme, že schopnost správně a věcně argumentovat, se v politice velice cení.

Bohužel, pojem vzdělání v poslední době trochu degradoval svůj význam. Proto je potřeba zapojení mladých do politiky. Sám jsem si vybral dvě nejohroženější skupiny, kterým se dnešní politika verbálně věnuje každý den.

První skupinou jsou senioři. Senior, neboli dnešní důchodce, u nás potřebuje především správné informace a základní vybavenost pro to, aby prožil důstojné stáří. Právní minimum je základem pro seniora, ochrana zdraví a také základy seniorské sebeobrany jsou důležité a významně pomohou k posílení sebevědomí seniorů. Vzájemná komunikace, sdílení zkušeností a zážitků.

Druhou skupinou jsou mladí lidé, kteří po ukončení školy hledají práci a bydlení pro svou rodinu. Právě tito lidé mají nejvíce problémů. Už studijní zaměření, které vůbec nerespektuje potřeby aktuálního pracovního trhu, je první překážka. Brigády bez stálého pracovního poměru, a tím bez pravidelných příspěvků do zdravotního a sociálního zabezpečení, nejsou nejlepší. Absolvent potřebuje první stálý pracovní poměr a první praxi. To je to nejdůležitější pro dobrý start do života. Další problém je bydlení. Plat je takový, že nestačí na vysoký nájem. Ten, kdo nemá finanční oporu u rodičů, se jen těžko osamostatňuje. Řešením by například mohl být tzv. startovací byt s nájmem nejvýše do pěti tisíc korun. Jelikož kdo zvolí cestu zadlužení k získání vlastního bytu, třeba ve formě hypotéky, má na přibližně dalších 50 let o velkou starost navíc a ještě s tím, že se celý svůj aktivní život bojí o svou práci a tím i o svůj zdroj příjmu.

Exekuce a hrozba ztrát všech jistot už je v jakémsi řešení, ale určitě ne v takové míře, v jaké by to bylo potřeba.

Řešení? Volte mladé lidi, ti vnesou do rozhodování sílu, energii a potřebné znalosti, které vedou k pozitivním výsledkům.

Bc. Aleš URBAN, DiS., člen ČSSD Jihlava, člen MSD Vysočina

Blogy