Privatizace OKD: Omílané lži a fakta, o nichž se schválně nemluví

3. dubna 2014

Je zajímavé, že téměř každý, kdo o OKD kdy slyšel, se vyjadřuje k historii privatizace OKD, aniž by znal alespoň základní fakta. Ta se naopak překrucují a ve snaze o získání laciných politických bodů někteří dokonce vysloveně lžou.

Stát ztratil majoritu, aniž by reagoval

Privatizace OKD totiž začala v podstatě již 1. listopadu 1990, kdy se z OKD vyčlenil Důl ČSM ve Stonavě, který se 24. února 1993 stal, společně s dolem Kladno v Libušíně a dolem Tuchlovice, součástí nově utvořené společnosti Českomoravské doly, která byla privatizována. K 31. 12. 1990 došlo ze zrušení státního podniku OKD bez likvidace, jako právní nástupce byla k 21. lednu 1991 zřízena akciová společnost Ostravsko-karvinské doly (OKD), jejímž jediným akcionářem byl stát. V následujících letech probíhala v rámci firmy restrukturalizace - důlní i povrchové činnosti se sloučily do větších organizačních celků: vnitřních organizačních jednotek (VOJ) a dceřiných společností.

Současně probíhal rychlý útlum těžby, především v ostravské a petřvaldské části revíru. S tím souviselo také významné snižování počtu zaměstnanců OKD. V období let 1990 - 2001 skončila těžba ve 14 dobývacích prostorech v ostravské a petřvaldské části revíru, na území o velikosti 180 km2. V průběhu 90. let také proběhla další fáze částečná privatizace OKD, především prostřednictvím kupónové privatizace (zde bylo cca 45% akcií), část akcií OKD získaly také obce (5%, šlo např. o Karvinou a Havířov atd.).

Do této chvíle měl většinu - tzv. majoritu v této společnosti stát. V roce 1997 (druhá Klasouva vláda) bylo na návrh do té doby menšinového vlastníka (Stanislav Pros z Čeladné ) sníženo základní jmění tak, že Fond národního majetku České republiky ztratil ve společnosti majoritu. Stojí za povšimnutí, že v této chvíli stát nereagoval na návrh na snížení . V průběhu tohoto procesu začal zmíněný ostravský podnikatel prostřednictvím brokerské společnosti současně skupovat zbylé akcie mimo vlastnictví FNM.

Zanedlouho získal stejný podíl jako FNM, klíčovým se stal 5% podíl ve vlastnictví severomoravských obcí. Po tlaku brokerských společností se mu podařilo tyto akcie severomoravských obcí získat a v roce 1998 (Tošovského vláda) již na valné hromadě OKD vystupoval jako majoritní vlastník.

Ryzí kapitálový incest

Do celého procesu se v této chvíli vložili manažeři OKD Petr Otava a Viktor Koláček (a Jan Przybyla); jejich společnost K.O.P. (vlastnící podíly v Českomoravských dolech, Metalimexu a Sokolovské uhelné) a nově založená Karbon invest (zřejmě v tu chvíli ve vlastnictví Stanislava Prose a následně Viktora Koláčka).  OKD si půjčila 2,5 miliardy Kč od IPB. V průběhu středy 14. října 1998 pak OKD od manažerů koupila společnosti  K.O.P. za 3,9 mld, K.O.P. posílá 2,4 mld Karbon investu, Karbon invest tuto částku posílá Stanislavu Prosovi a získává za ní majoritní podíl v OKD.

Následně K.O.P. poslala zbylé 1,5 mld na účet neznámé kyperské společnosti Lagur (zřejmě ve vlastnictví opět Stanislava Prose), za které pro manažery kupuje společnost Karbon invest. Manažeři tak získali majoritní podíl v OKD (a tedy i majetek své K.O.P) bez vynaložení koruny navíc.  Tento proces je možné označit za učebnicovou ukázkou tzv. ryzího kapitálového incestu. Vše za tichého dohlížení tehdejších pravicových vlád.

Policie ČR později celou věc dlouho vyšetřovala, dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání manažerů však nenašla. Nakonec byli v roce 2003 (vláda Vl. Špidly) obviněni za pozdější transakce mezi Karbon investem a OKD (a Českomoravskými doly). Soud však nakonec v červnu 2009 (vláda Jana Fišera) manažery překvapivě osvobodil. Státní zástupce chtěl ve věci podat odvolání, to mu ale bohužel jeho nadřízený zakázal.

Veřejná podpora poskytnuta nebyla!

V září 2004 (vláda St. Grosse) prodal stát svůj již jen menšinový - minoritní 46% podíl v OKD za 4,1 miliardy korun firmě Karbon Invest, za níž stáli již tři majoritní vlastníci firmy v čele s Viktorem Koláčkem. Tento minoritní podíl byl prodán za cenu, jež byla vyšší, než stanovil posudek, který nechal udělat Fond národního majetku. A také zároveň se pohybovala nad cenou, kterou stanovil ve svém stanovisku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tehdy vedený Martinem Pecinou (bývalým členem ODS, pak ČSSD a pak lídrem SPOZ v MSK).

Následně Evropská komise tento prodej minoritního podílu prověřila a konstatovala, že při něm nebyla poskytnuta nepovolena veřejná podpora. Za majoritní podíl, který obsahoval mimo jiné i 44 tis. bytů dnešního RPG a který se divoce zprivatizoval za předchozích pravicových vlád, nedostal stát ani korunu.  O tomto faktu, ti co tak se dnes tak rádi vyjadřují k privatizaci OKD, účelově nemluví.

V rámci prodeje minoritního podílu  byla sepsána privatizační smlouva včetně dodatku, který obsahuje závazek kupujicího (tj. Karbon Investu) týkající se mimo jiné i tzv. původních služebních bytů OKD - dnešních RPG bytů (šlo o zákaz nakládat tzv. tržně s danými byty, zákaz prodeje jiným právnickým osobám mimo nájemníky atd.) Krátce nato se vlastníkem Karbon Investu - a přeneseně tedy i OKD - stala firma Charles Capital, patřící kyperské společnosti RPG INDUSTRIES, za kterou dnes stojí český finančník Zdeněk Bakala.

Lživé a účelové tvrzení

Po této majetkoprávní změně byly do OKD začleněny Českomoravské doly (v té době už s jediným činným dolem - ČSM) a od počátku roku 2006 probíhala restrukturalizace společnosti. K 31. květnu 2006  firma OKD, a. s. formálně zanikla a její jmění přešlo na několik nástupnických společností (OKD, Mining, a. s., RPG Trading, s. r. o., RPG Transport, s. r. o., RPG Gas, s. r. o., RPG RE Residential, s. r. o., RPG RE Commercial, s. r. o., RPG RE Land, s. r. o.). K témuž datu ovšem z firmy OKD, Mining, a. s. vznikla opět firma z názvemOKD, a. s

Z uvedených faktů jasně plyne, že tvrzení, že "stát v době ministra Sobotky prodělal desítky miliard atd." jsou jasně  lživé a účelové. B. Sobotka naopak prosadil prodej minoritního podílu za cenu, která byla vyšší než posudek FNM a stanovisko UHOS a do privatizační smlouvy  již zmiňovaný dotatek.

Divím se „Babišovým novinám“ MF Dnes, že se k takovým lžím propůjčují.

Blogy