Připravovaný zákon o úřednících ohrožuje chod obecních úřadů

21. září 2012

Včera bylo ukončeno vnější připomínkové řízení k návrhu zákona o úřednících, který předkládá Ministerstvo vnitra. Vypořádání připomínek bude zřejmě bouřlivé, neboť drtivá většina připomínkových míst s návrhem nesouhlasí. Ministerstva, všechny kraje bez výjimky a komunální svazy měst a obcí shodně ve svých připomínkách poukazují na to, že návrh je legislativně i obsahově připraven špatně. Do připomínkového řízení se přidal dokonce i Hrad, který svá stanoviska většinou drží v tajnosti a ponechává je až na konec legislativního procesu jako trumf. Návrhem zákona jsou prostě všichni dotčení doslova zděšeni.

Obce především nepovažují za logické, aby existoval jeden zákon pro všechny zaměstnance veřejné správy. Stávající zákon o úřednících samosprávných celků z roku 2002 považujeme za dostačující. Logické by bylo naplnit stávající platný (ale neúčinný) služební zákon, anebo vytvořit služební zákon nový. Dvě právní normy totiž lépe odpovídají rozdílným činnostem, které zaměstnanci obecních úřadů v porovnání například s ministerstvy vykonávají. Logika však šla v tomto případě stranou. Předkladatel si navíc v důvodové zprávě libuje, že splnil ustanovení čl. 79 odst. 2 Ústavy České republiky. Toto ustanovení se však týká jen právních poměrů státních zaměstnanců, pane ministře Kubice, jen ti musí mít vlastní zákon. Do kategorie státních zaměstnanců přirozeně obecní zaměstnanci nespadají!

Základní myšlenkou předkládané právní normy je tzv. odpolitizování veřejné správy od politiky a hlavně politiků. Tento základní cíl však nebyl vůbec splněn. Platově si úředníci nepolepší, jen malá část má dostat šestitýdenní dovolenou. Jiní nikoliv. Z pohledu zaměstnavatele (tedy obce) se mění pouze to, že úředník nebude moci dostat výpověď z organizačních důvodů. Návrh neobsahuje nástroje, které by zabraňovaly, aby politici neovlivňovali veřejnou správu. Návrh se jen tváří, že řeší poměry úřednictva, v dnešní podobě je bohužel bezzubý.

Příjímání úředníků do pracovního procesu má být oproti současnosti velmi ztíženo a mají se na něm podílet rovněž zaměstnanci jiných úřadů, aby bylo objektivní. Kdo bude platit náklady na jejich dopravu? Názor výběrové komise o přijetí uchazeče má být pro zaměstnavatele závazný. Další nesmysl! Podle obecního zřízení přeci o pracovněprávních otázkách rozhoduje podle charakteru zaměstnance starosta, anebo tajemník a nikoliv nějaká výběrová komise!

Jak to tak v České republice poslední dobou bývá, návrhu nepředcházela žádná odborná diskuse. Mnoho připomínkových míst volá po tom, aby byl návrh nejen pozměněn, ale kompletně přepracován. Jako předseda Klubu starostů a primátorů za ČSSD se za to velmi přimlouvám. Bohužel zde platí přísloví práce kvapná, málo platná

Blogy