Příběh jednoho přístroje

26. ledna 2011

Když před časem přišla Pardubická krajská nemocnice o statut traumatologie, pátral jsem proč. Následně jsem byl zděšen, když jsem zjistil, že nemocnice, která má dělat vrcholovou medicínu, nemá k dispozici pořádný CT přístroj ani magnetickou rezonanci. Anabáze, která následovala při snahách o získání těchto nezbytných přístrojů, v mnohém vypovídá o stavu českého zdravotnictví.

Prakticky okamžitě, jak se zveřejnil záměr získat tyto moderní přístroje, byly zahájeny snahy, aby je pardubická nemocnice nedostala. Při výběrovém řízení jsem byl upozorněn, že potencionální dodavatelé jsou obcházeni „konkurencí“ a vyzýváni k tomu, aby si stěžovali na průběh a výsledky výběrového řízení s tím, že celá věc bude medializována, neboť příslušný člověk má kontakty na média. A tak se také stalo.

O několik dnů později se ozval významný deník s příslušnými otázkami. Pozitivum je, že jsem tím byl donucen nechat si podrobně posoudit kvalitu přístrojů a jejich cenu. Zjistil jsem, že cena je dobrá a přístroje vynikající. Nicméně neznámý přítel celou záležitost nechal prověřit ještě na Úřadu pro hospodářskou soutěž. Naštěstí opět s pozitivním výsledkem pro nemocnici.

Nebýt současné „rebelie“ lékařů, končil by příběh po americku - happyendem. Přes ústrky se dobrá věc podařila. Nicméně celá záležitost svědčí o tom, o jaké peníze se ve zdravotnictví ve skutečnosti hraje, a o kolik mnohým lidem jde. Radiodiagnostika je jedním z nejlukrativnějších oborů našeho zdravotnictví.

Blogy