Představitelé neziskovek a krajů se sešli na MPSV s ministrem Drábkem

1. června 2012

Ve čtvrtek 24.5. na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) proběhla dvouhodinová schůzka poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací a krajů. Předmětem, jak jinak, bylo nedostatečné financování ze strany státu.

Částka 6,2 mld, poskytnutá pro letošní rok v rámci dotačního řízení MPSV, je nedostatečná a někteří poskytovatelé museli svou činnost výrazně omezit nebo ukončit. Poskytovatelé poděkovali za dodatečně uvolněných 330 mil. Kč, nicméně upozornili, že částka rozhodně nepokrývá potřeby poskytovatelů a klientů a zpochybnili i klíč, podle něhož se o dofinancování rozhodovalo. Uvedli zajímavá čísla. I přes dodatečně uvolněné prostředky svou činnost ukončí 134 služeb. Zasáhne to 15 787 klientů. Tento krok bude mít dopad do zaměstnanosti, o práci totiž přijde 1190 zaměstnanců. Dále dojde k omezení 272 služeb s dopadem na 1851 klientů a 183 zaměstnanců. V prvním případě by pomohlo 70 mil. Kč, ve druhém 96. Uvědomíme-li si, že lidé dosud zaměstnaní se stanou klienty úřadů práce a začnou pobírat dávky v nezaměstnanosti, nebudou odvádět daně do státního rozpočtu, stálo by to asi, byť i z pouze ekonomického hlediska, za zamyšlení. A že ze sociálních služeb zmizely peníze, které musely organizace poskytující tyto služby vyplatit propouštěným zaměstnancům jako odstupné, je také fakt. Zarážející je, že k propouštění došlo kvůli nedostatku peněz a nyní, po dofinancování, jsou tito lidé nabíráni zpět. Nestálo by za to najít konečně koncepční postup, který by zaručoval poskytovatelům určitou elementární jistotu alespoň do nedaleké budoucnosti? Jinak se může stát, že až budeme mít jednou peníze a vůli dát je těm potřebným, nebudeme mít nikoho, kdo by služby, které se tvořily 20 let, poskytoval. Už teď jsou ohroženi klienti azylových domů, lidé v domovech seniorů, služby sociální rehabilitace a další.

Zdá se, že MPSV si začíná situaci uvědomovat a je snaha hledat řešení. A tak asi lze brát jako folklór některá tvrzení, že by peníze měly poskytnout kraje. Kraje jednak, a je to doloženo i dopisem z ministerstva financí, žádné peníze na sociální služby v rozpočtovém určení daní nedostaly, jednak reforma 20O2  jasně určila tuto povinnost státu. Přesto kraje přispívají na provoz služeb částkou     1 369 361 447 Kč. Kromě investic.

Jednání rozhodně nesplnilo očekávání poskytovatelů a krajů. Pan ministr několikrát zopakoval, že pro letošní rok už žádné další peníze ze státního rozpočtu neuvolní. A to i přesto, že dofinancováni byli pouze ti, kteří nečekali na oficiální sdělení o přiznané dotaci a rovnou žádali. Je však mnoho dalších a ohrožených. Snad i proto jsme se dohodli na další schůzce.

Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

 

Blogy