Přebytek. Co s ním?

Na čem jiném, než na politice současné vlády je postaven přebytek státního rozpočtu za uplynulý rok. Nebylo to přece poprvé, kdy za existence samostatného státu rostla ekonomika a klesala nezaměstnanost, a přesto se celkové saldo rozpočtu ocitalo v minusových číslech.

Nyní se však k nízké nezaměstnanosti, k vyššímu tempu ekonomiky přidaly další dva důležité faktory. Podařilo se napravit letitý nedostatek pravicových vlád a důsledně využít možností, které nám poskytuje čerpání peněz z evropských fondů. Zároveň se zvýšila kupní síla obyvatel a důvěra ve výkonnost českého hospodářství se odrazila také ve výši spotřeby obyvatel.

Platí, že rozpočtový přebytek nespadl z nebe, ale vláda se musela o něj zasloužit. Růst ekonomiky a přebytek financí by bez dobré politiky vlády prostě nebyl, a anebo by nebyl tak razantní. Na druhou stranu je ovšem pravda, že přebytek mohl být ještě o něco větší. Kdyby ministerstvo nepodcenilo přípravu svého klíčového zákona a evidence tržeb se nespustila až v prosinci, ale v únoru, jak bylo původně avizováno, kdyby… Jenže na kdyby se nehraje ani v politice, natož v ekonomii.

Platí tak, že zkrátka máme 62 miliard a zbývá nám příjemnější rozhodování, jak tyto finanční prostředky využijeme.

Osobně si myslím,že by nebylo moudré celý přebytek použít jen na snížení státního dluhu. Už proto, že tím bychom zcela rezignovali na asi největší nedostatek, který se současným 62 plusovým miliardám dá vytknout. Jejich výše je totiž ovlivněna menšími výdaji na investice. Zejména připravenost investičních projektů v infrastruktuře, zejména té dopravní, je více než tristní.

Proto část přebytkových peněz by mohla být použita na snížení dluhu, další část by se měla investovat do dopravní infrastruktury,například i pro kraje na opravy komunikací, ale je stále co dávat na zlepšení služeb, do školství a zdravotnictví či na potřebné (a zasloužené) posílení platů veřejné sféry. Bude to ostatně záležitostí jednání koaliční rady, jaký mix využití přebytku bude tato koalice vidět jako nejpotřebnější.

Jako předseda Rozpočtového výboru si dovolím připomenout, že v konečné instanci to bude Poslanecká sněmovna, kdo rozhodne, jakým způsobem se přebytek hospodaření státu za rok 2016 využije.

Ing. Václav Votava, předseda Rozpočtového výboru PSP ČR

Blogy