Pravdy pánů Kalouska a Nečase

30. srpna 2010

My jsme nic netajili. Buď zastavíme zdlužování země nebo tyto dluhy projíme. Většina lidí zvolila ve volbách škrty a proto mám mandát navrhovat taková opatření, která navrhuji. Tohle jsou slova ministra financí M.Kalouska. Nicméně i on se mnohokráte zastírá rozhodnutím vlády, jako kolektivního orgánu. Zřejmě proto, že nemá čisté svědomí.

Jistě, pravdu má M.Kalousek když tvrdí, že většina občanů naší země zvolila tvrdá řešení pravice vůči zadlužování. My jsme jim nic netajili a zřetelně jsme upozorňovali na nutné škrty ve výdajích. M.Kalousek, tak jako vždy hovoří pouze o tom, že TOP 09 jeho ústy strašilo občany řeckým bankrotem. Přitom věděli, že ČR žádný bankrot nehrozil a nehrozí. Lidé prostě skočili na špek neo-liberálům, kteří vzývajíce démona volného trhu budou oklešťovat sociální stát a veřejné služby. A to v rozporu s volebními programy a předvolebními sliby.

Nová Nečasova vláda je stejně zajímavá, protože se ukazuje, že i ODS nechce zůstat stranou při prosazování škrtů a omezování společenské solidarity. Skrytí kostlivci ve formě Julínkových zdravotnických nápadů získávají legislativní podobu, která bude prakticky znamenat omezení volně přístupné zdravotní péče a její postupnou privatizaci. Chtělo by se zvolat, však voliči to chtěli, ale v programu pravice tato privatizace nebyla. Podobně premiér Nečas označil nový zákoník práce z dílny TOP 09 za málo ambiciózní. Když má být střet kolem zákoníku práce, ať už to s prominutím stojí za to, opáčil P.Nečas a navrhuje výpověď bez udání důvodu, zkrácení výpovědní lhůty na měsíc či prodloužení zkušební doby až na šest měsíců. A to přesto, že v předvolební kampani tyto návrhy sám popíral.

Občané České republiky rychle zapomněli, že pravice s mandátem zachází podle své libovůle. Nejinak tomu bude i dnes, kdy se chystá razantní snížení životní úrovně většiny obyvatel, kdy se zvýší chudoba rodin a zvýší se nezaměstnanost. Namísto podpory růstu HDP vláda přichází pouze se škrty, které sníží růst domácího produktu o minimálně 0,6%. Přitom snížení dluhu na 135 miliard korun bude ležet na bedrech zaměstnanců, ať již z rozpočtové či podnikatelské sféry. A to nás čekají ještě reformy, které namísto zlepšení životních podmínek Čechů, Moravanů a Slezanů, povedou k omezení dostupnosti a kvality veřejných služeb. Ale slovy pana ministra financí Kalouska, lidé to přece chtěli. Tomuto tvrzení nevěřím, protože každý člověk chce pro sebe a své děti zlepšení stavu. Ptám se, na co tedy reformy, které půjdou cestou opačnou. Na co reformy, které zvýší míru chudoby v naší zemi.

Blogy