Pozor na stávkové hlídky !

1. září 2010

Není nad to, když i v dnešních smutných dobách dokáže někdo pobavit, i když se jedná o právní listinu, která má své právní důsledky.

Společnost MD, zastoupená dr. M. S. uzavírá s nájemci bytů v městě P. nájemní smlouvy, jejichž článek IV, odst. 2 zní takto:

„ Pronajímatel nemůže ručit za to, že nedojde k žádnému přerušení nebo zastavení jakékoliv služby nebo dodávky služeb do Bytu z důvodů války, povstání, občanských nepokojů, z důvodů demonstrací spojených s výtržnostmi, z důvodů vyšší moci, zásahu státních orgánů, z důvodů oprav, stávek, výluk, držení stávkových hlídek nebo jakékoliv jiné příčiny nebo příčin vzhledem k jakýmkoliv důsledkům, mimo přiměřenou kontrolu Pronajímatele. Jakékoliv takové přerušení nebo zastavení dodávky služeb nebude zbavovat Nájemce povinnosti plnit jakékoliv ujednání z této smlouvy, ani nebude Nájemce opravňovat k jakýmkoliv nárokům na slevu na Nájemném nebo k náhradě škody“.

Jistě pozoruhodné a velmi předvídavé. Za pozornost stojí zvláště dvě skutečnosti z této části smlouvy vyplývající: 1) podle představ majitele je nájemce povinen platit všechny služby, celý nájem a plnit všechna ustanovení nájemní smlouvy, i když mu služby nebudou poskytovány. Třeba proto, že v jejich poskytnutí zabránily majiteli domu zdivočelé stávkové hlídky nebo dokonce výtržnosti při demonstracích... A za 2) i když většina odborníků soudí, že nám v nejbližších 10 letech žádná válka nehrozí, mají někteří majitelé domů asi přesnější informace: tato nájemní smlouva je totiž uzavírána na pouhý rok. Ale co se všechno za ten rok může ale stát, že?

Blogy