Pověst armády poškozuje především nedostatečný boj s podezřelými zakázkami

18. listopadu 2010

Lze souhlasit s premiérem P. Nečasem, že pověst naší armády kazí právě ministerstvo obrany. Ale na druhou stranu je třeba dodat, že to byla právě Armáda ČR, která se tomuto poškozování dlouhodobě velmi málo brání. Rozhodně nepoškozuje armádu zpochybňování vojenských zakázek, jak ve svém projevu zmínil pan prezident V.Klaus. To, co zpochybňuje reputaci celého ministerstva obrany, včetně armády, je netransparentnost a nízká efektivita vynakládaných finančních prostředků a zejména nestandardní akviziční procesy.

Ano, lze souhlasit s tím, že to, co má naše armáda nejcennější, jsou lidé. Proč tedy ministr obrany řeší úspory na MO právě na vojácích z povolání? Přece snížení hodností, ale i krácení příjmů či různých příspěvků se dotkne každého vojáka AČR. A také dojde v omezení jejich výcviku. Pan premiér i ministr obrany nějak pozapomněli zdůraznit, že rok 2011 bude pro naši armádu nekritičtějším rokem z pohledu poměru výdajů k výdajům státního rozpočtu.

A že se neplní cíle stále platné reformy AČR či Transformace resortu MO z roku 2007, a to nejen co se týká počtu a struktury naší armády, ale i struktury výdajových kapitol.

Je dobře, že Bílá kniha ukáže na současné problémy české armády a že navrhne řešení těchto problémů. Spíše než o knihu rozvoje armády však půjde o další reformu reformy AČR, s cílem přijmout taková opatření a legislativu, která zajistí činnost armády i při sníženém zdrojovém rámci. Vždyť na rok 2011 klesne podíl výdajů MO na HDP na 1,15%.

Vojáky z povolání i občanské zaměstnance resortu MO čeká velmi těžký rok. Rok snižování nákladů, rok stabilizace a rok příprav na změny, které proběhnou od ledna roku 2012.

Přesto či právě proto je nutno poděkovat všem pracovníkům MO a zejména vojákům Armády ČR za jejich náročnou a odpovědnou práci.

Blogy