Pokus o inventuru činnosti poslankyně : Jeden rok po volbách

5. dubna 2012

Je tomu přesně rok, kdy jsem prožívala vítězství po parlamentních volbách, a to dosud ve funkci prvé hejtmanky v historii České republiky…

Z osmého místa na kandidátce mě voliči svými preferenčními hlasy „vykroužkovali“ na místo prvé…. Stálo přede mnou rozhodnutí, jak dál. Ve funkci hejtmanky Plzeňského kraje jsem se docela dobře „zaběhla“ a že to nedělám špatně prokázali voliči, že moje jméno na kandidátce vzbudilo jejich pozornost. Jde o funkci vysoce odpovědnou a náročnou, ale výsledky počínání hejtmanky a celé Rady mají vždy relativně promptní odezvu. A to jak ve smyslu plus, tak i minus ( většinou však mnou nezaviněné, např. kauza Klenová apod.). Mnohé se podařilo a byla z toho radost. Například zítra tomu bude rok, co byly poprvé vyhlášeny výsledky soutěže Řemeslo má zlaté dno. Učňové a studenti středního typu vzdělávání dodali do soutěže překrásné výrobky, za které by se nemusel stydět žádný schopný řemeslník či umělec. A vydaná knížka díky spolupráci s panem redaktorem Kejhou, ale především se seniory našeho kraje, pod názvem Svědectví pamětníků II.světové války je stále středem pozornosti jak svým obsahem, tak i formou.

Našli se zaměstnanci plzeňského KÚ, ale i volení funkcionáři z různých politických stran, ostatní hejtmani,  sousedé, známí…., kteří mě přesvědčovali, abych zastávala obě funkce, které se budou doplňovat. Tak to nepochybně zdůvodní i moji kolegové, ať už se dostali také  do sněmovny anebo později do senátu z podzimních senátních voleb. Měli pravdu….přesně tak to dopadlo, kromě naší senátorky Dagmar Terelmešové, které chci znovu poděkovat za tento přístup. Po upozornění jednoho z radních, že by to nebylo v mém případě žádoucí z několika stran, jsem na počátku června oficiálně svoji funkci hejtmanky vzdala (resp. po složení poslaneckého slibu v polovině června 2010), aby ji pak převzal dle staršího usnesení krajského  P ČSSD kolega Milan Chovanec. Tentýž P ČSSD mě za několik dnů poté požádal, abych svoji funkci zastávala ještě do 9. září 2010, kdy bude další řádné zastupitelstvo PK. Vyhověla jsem, i když obě funkce přes léto bylo někdy obtížné naplňovat, ale určitě to přijímám…. Nepsaný důvod byl poněkud jiný, ale přesto jsem ukázněně ve funkci pokračovala.

 

Poznávací zájezd do Špýru

Jakousi cestou na rozloučenou se zaměstnanci KÚ byl dvoudenní  poznávací autobusový zájezd počátkem září 2010 do německého města Špýru, kde se před 700 lety uskutečnila svatba Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou. Byl to můj nápad, poněvadž jsem se styděla za to, že v únoru 2010 nás o této události informoval lucemburský velvyslanec při oficiální návštěvě na KÚ, neboť pro jeho zemi jde o superhistorickou událost…..A my jsme v té době o slavném výročí nevěděli takřka nic. Z Čech jsme byli zato jediní představitelé významnější instituce, kteří se setkání zúčastnili  a německý režisér naši iniciativu velmi přivítal.

 

Staronová členka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

V poslanecké sněmovně Parlamentu ČR mám spoustu známých mezi zaměstnanci všech kategorií. To se také hned ukázalo, sotva jsem se objevila. Potěšili mě. Jedna z policistek v recepci Sněmovní 1 zvolala : „ Sláva, že jste zase tady. Konečně tady bude zase pořádný doktor…A vy to tady zase dáte do latě !“ Taková situace se opakovala při každém bezděčném setkání se známými na chodbě Parlamentu.

 

Členství v parlamentním výboru pro sociální politiku

Přihlásila jsem se do Výboru pro sociální politiku, kde působí jako tajemník pan ing. Papoušek. Do výboru pro zdravotnictví se mi moc nechtělo, poněvadž tam je lékaři přehuštěno a navíc : nechtělo by se mi přihlížet exhibicím mého kolegy Ratha a věčně „proti tomu souhlasit“……

 

Činnost výboru pro sociální politiku

Výbor pro sociální politiku má v tomto volebním období a v této reformní etapě maximum předložených novel i nových zákonů, takže se opravdu nenudíme. Jsem navíc ve funkci místopředsedkyně tohoto výboru podobně jako vždy jeden zástupce od všech politických stran, které jsou ve Sněmovně ( předseda PhDr. Martin Vacek – VV, místopředseda za ODS Ing. Miroslav Jeník, místopředsedkyně za TOP 09 MUDr.Jitka Chalánková, místopředseda za KSČM RSDr.  Miroslav Opálka, místopředsedkyně za ČSSD  doc.MUDr.Milada Emmerová,CSc.).  Mám na starosti činnost tzv. skupiny, což jsou poslanci za ČSSD v tomto poslaneckém výboru ( Lesenská, Váchalová, Strnadová, Sklenák, Emmerová).

 

Politická situace ve výboru

K předkládaným zákonným normám máme za ČSSD řadu připomínek, které získáváme ve spolupráci s různými organizacemi i s jednotlivci. Hájíme zájmy zdravotně postižených, zaměstnanců, nezaměstnaných, zabýváme se důchodovou reformou, financováním sociální péče v krajích, zastáváme se nároků  tzv. nízkopříjmových skupin, etnických menšin atd.,atd. Spolupracujeme s odbory a s odborníky na úrovni Lidového domu v Praze, s Národní radou zdravotně postižených, v čele s Václavem Krásou, aj.. V sociální komisi při ÚVV ČSSD pracujeme víceméně všichni  ze zmínění skupiny a slibujeme si od ní důležitou expertní činnost, která se oživila po jarním stranickém sjezdu v Brně. Zahájili jsme také spolupráci se senátory, kteří pracují se stejnými problémy po zaslání schválených zákonů v poslanecké sněmovně.

Připomínky k předloženým zákonům anebo spíše k jejich přijímání měl i Ústavní soud, a tak zákony přijaté z tzv. legislativní nouze nyní projednáváme znovu, v normálním režimu.

 

Záměr k tvorbě zákona a k vytvoření referenčního centra v Plzni pro koordinovanou rehabilitaci ( dříve ucelenou)

S panem ministrem Drábkem a s jeho náměstky, i s ředitelem posudkové činnosti MUDr.Rostislavem Čevelou, často přicházíme do styku, a tak jsem této spolupráce využila k tvorbě  a k projednávání zákona o koordinované rehabilitaci ( gestor je ing. David Kafka, náměstek MPSV) a paralelně jde o zřízení referenčního centra v Plzni ( v budově bývalé psychiatrie ve vojenské nemocnici při FN Plzeň ).Název sám nebudí dojem, že by mělo jít o něco závratného. Opak je však pravdou. Půjde o významnou a přitom ekonomicky šetrnou koordinovanou činnost, která má „zelenou“ v různých jiných zemích a významně se osvědčila. Já jsem ji před lety viděla v Lotyšsku, ale z finančních důvodů prý tam již neexistuje.

S tímto návrhem zákona jsem se sešla už v r. 2001, ale pak nebyla předloha dána do Parlamentu, a to pro nejasnost financování všech potřeb. Když jsem se jako hejtmanka zúčastnila přednáškového odpoledne v německém Scho“nsee počátkem května loňského roku, zaujala mě tam německá přednáška o využití budov na hraničních přechodech. Ano, i v Rozvadově, přes který se zase budeme vracet. A co takhle tyto budovy využít pro tzv.ucelenou rehabilitaci ? Hned jsem druhý den požádala příslušné krajské činovníky, kteří byli mým nápadem také nadšeni ( alespoň většina…). Zrovna se s ministrem Bártou mělo uskutečnit jednání o osudu zmíněných budov, a tak tam byl zmíněn i můj úmysl. Ukázalo se však, že využití těchto budov je málo schůdné a navíc – ta vzdálenost od Plzně….

S kolegyní MUDr. Irenou Dvořákovou jsem se rozjely do SRN, blízko Regensburgu, do internátního školícího střediska. Pěstují tam doškolování, přeškolování, získávání specializované kvalifikace, výučních listů a maturitních vysvědčení. Vše to financuje stát, kterému se tato investice do několika roků zaplatí. Jde totiž o to, že produkují zaměstnatelné osoby, kterým se nemusí vyplácet žádné dávky např. v nezaměstnanosti…Léčebná rehabilitace a i jiné segmenty těchto snah se zde však neprovádí, jde o jinou filosofii !

Po návštěvě paní ředitelky FN ing.Jaroslavy Kunové se však otevřela jiná perspektiva : existence tohoto centra v areálu FN s využitím všech jejích zařízení v rámci komplementu i klinik s různou odborností špičkového charakteru, včetně rehabilitačních zařízení, i když v borské části FN velmi sporých.

Ke spolupráci se také hlásí ZČU, což se potvrdilo jak při návštěvě paní rektorky  Ilony Mauritzové, tak i tvůrců rehabilitačních pomůcek ze ZČU, se kterými jsme navázali kontakt.

V lednu letošního roku jsem navštívila pana náměstka MPSV Bc.Vladimíra Šišku, který vyjádřil pochopení pro plzeňské centrum. Oznámila jsem vše i panu ministrovi Drábkovi, který mi nedávno zaslal pověření pro spolupráci na zákoně i projektu. Byl pověřen pan ing.Viereckl, který má řídit procesy v rámci této komplexní činnosti. Zaslal text memoranda, které má podepsat hejtman Milan Chovanec, ale i Josef Novotný z Karlovarského kraje ( předběžně živě souhlasil….). Na MPSV, ale i v Parlamentu se odehrálo několik sezení na toto téma, z nichž nejvýznamnější se odehrálo v minulém týdnu, dne 17.května v tzv.Konírně. Zúčastnilo se nebývalé množství zájemců o tuto problematiku a vyslechli přednášky všech aktérů, jejichž činnost by měla v centru pro koordinovanou rehabilitaci být zapojena. Tj. těch, kteří realizují časnou i chronickou léčebnou rehabilitaci u nemocných např. po úrazu hlavy, končetin, po překonání těžké nemoci. Následují však ostatní typy této rehabilitace, tj. sociální, vzdělávací a pracovní. Ta poslední by měla být cílem pro občany v produktivním věku. Veškerá tato činnost by měla směřovat k obnovení schopnosti člověka  pro soustavnou výdělečnou činnost, což má význam několikerý jak pro daného jedince, tak pro jeho rodinu a perspektivu všech, potažmo i ve vztahu k sociálnímu systému v ČR.

Referenční centrum pro koordinovanou rehabilitaci v Plzni by bylo prvým zařízením toho druhu v ČR !!!

V tomto kontextu, ale i z jiných důvodů,  jsem také často ve styku s řediteli úřadů práce z celého Plzeňského kraje a i s ústřední komisí v rámci Asociace krajů, s Mgr.Čermákem z KV kraje.


Řešení individuálních kauz

Na základě stížnosti matky jedné občanky z Bíliny se zabývám případným odškodněním ze strany jedné z nemocnic v Ústeckém kraji. Během porodu před 15 lety došlo k poškození nejen novorozence, ale i jeho matky tak, že další vlastní dítě už nikdy mít nemůže ! Tato záležitost má dalekosáhlé následky na další život poškozených i jejich příbuzných.

 

Nadační fond Zdravotník

Činnost ve funkci předsedkyně správní rady Nadace Zdravotník

Hodně úsilí a času jsem spolu s tajemnicí Nadačního fondu Zdravotník pí. Lucií Sýkorovou věnovala přesvědčování potenciálních donátorů z pozice předsedkyně správní rady Nadace. Uvědomily jsme i ředitele zdravotnických škol v kraji, vedení ZČU a Lékařské fakulty UK, jak chceme podporu vzdělávání finančně podporovat z nadačního fondu. Po akci lékařů na počátku letošního roku Děkujeme, odcházíme, zájem donátorů ochabnul  a nejvýše někteří z nich jednají tzv. ze slušnosti. Jejich finanční příspěvky zdaleka nepokryjí potřebu k financování určitého úseku studia středo-nebo vysokoškoláka.

 

Soužití 2001

Oživili jsem i činnost občanského sdružení Soužití 2001, o jehož činnosti by dílem mohla informovat docentka Zavázalová a její spolupracovníci. Máme přihlášeno několik projektů, které chceme realizovat ve spolupráci s borskou poliklinikou ( zavedení papírových zdravotních knížek) a s experty jednotlivých odborností v rámci KÚ PK.

 

Zdravotní výbor KÚ PK

Byli jsme spolu s doc. Skalickým z FN Plzeň dovolena do zdravotního výboru KÚ, jehož činnost bych chtěla ve spolupráci s jeho předsedou a ostatními členy zmobilizovat k pružnější činnosti a k vyšší informovanosti v době, kdy má probíhat asi x- tá reforma(?) zdravotnictví.

 

Mohla bych vyjmenovat řadu dalších činností, a to zejména poradenství při přiznávání invalidních důchodů anebo porady v rámci zdravotních potíží a dalších postupů při jejich řešení. Mám naštěstí velké množství odborných i lidských kontaktů, ale i nově nabývaných znalostí, které moji aktivitu nečiní marnou…., ač jsem politik v opozici.

 

Dvorana slávy

Na žádost hejtmana Milana Chovance se nadále starám o pokračování tradice Dvorany slávy, kterou jsem založila v kontextu se 7O.výročím narození Karla Gotta v r. 2009. Letos existuje již sedm vhodných kandidátů, kteří slaví kulaté nebo polokulaté výročí. Jde o umělce různých žánrů.

 

Zájem o dění v kraji a v krajském městě

Není mi lhostejné ani další dění v kraji a v krajském městě. Zabývám se rozpaky nad výběrovým řízením na ředitele Divadla J.K.Tyla a s údivem poslouchám z plzeňského rozhlasu kritické připomínky z úst paní redaktorky Kosové, a to takového charakteru, že by mi málem znechutila naše krásné divadlo a i moje pravidelné předplatné. Domnívám se, že její soudy jsou předpojaté, ale i neodborné, a že na tyto projevy v rozhlasu, který kdekdo bezděčně poslouchá, nemá právo. Budu ráda, když mě přesvědčí o tom, že jsou její soudy přiléhavé. Budu ráda, když se s ní setkám, aby mi kuloárně leccos osvětlila….

 

Závěr

Můj slib, že uspořádáme tiskovku vždy v poslaneckém týdnu (tj. 1x za 7 týdnů), se uskutečnil jen zčásti. Byla jsem opakovaně nemocná, a tak jsem nepovažovala vůči vám za vhodné svůj slib mermomocí naplňovat. Na některou příští tiskovku, zřejmě někdy po prázdninách, vám slibuji ve spolupráci s mojí paní asistentkou Mgr. Ilonou Samcovou předložení podrobného monitoringu mojí činnosti, což by stálo za uveřejnění. Možná, že by se spoluobčané podivili, o jak časově a činnostně náročnou funkci jde, ovšem – když se chce…..

Blogy