Podporujeme boj za demokracii v severní Africe a na Blízkém východě

23. února 2011

Celý svět je v posledních týdnech svědkem zřejmé nespokojenosti obyvatel států severní Afriky s dosavadními diktátorskými režimy. Od roku 1989, kdy jsme se i my zbavili komunistického režimu, je to možná další významná vlna demokratizace ve světě. ČSSD podporuje všechny obyvatele těchto států v jejich boji za svobodu. Na druhou stranu pak ostře odsuzujeme násilí proti demonstrantům, které bohužel není výjimkou.

ČSSD je přesvědčena, že vůči všem obyvatelům dotčených států musejí být uplatňována základní lidská práva. Pevně věříme, že tento jejich boj nepřeroste v některých zemích v občanskou válku, neboť to by mohlo přispět k závažné destabilizaci celého regionu severní Afriky a Blízkého východu.

Je v zájmu celé Evropské unie, aby počínající proces demokratizace některých muslimských států proběhl bez zbytečného násilí. Věříme, že Evropská unie nalezne s těmito zeměmi vzájemně přijatelné způsoby, které pomohou k přechodu stávajících autoritativních režimů v plnohodnotné demokratické státy mírovou cestou.

V případě destabilizace regionu hrozí Evropské unii neřízený příliv přistěhovalců ze severní Afriky, na který mohou doplatit především středomořské státy. Za nemístné proto považujeme faktické vydírání ze strany Libye, která hrozí přerušením spolupráce právě v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví. Evropská unie si nesmí nechat diktovat podmínky od autoritativního nedemokratického režimu, který neváhá namísto pokojného dialogu použít proti vlastním občanům zbraně.

Blogy